Revision 35 as of 2019-02-20 08:06:47

Clear message

Licencie Mathematica používané v tomto momente

Online help is available at

http://reference.wolfram.com/network

MathLM Version: 12.1

MathLM Server: www-kmadg.svf.stuba.sk

Date: Saturday, September 26 2020 23:45:14

License Usage Summary:

  • License Total Total

Program Class in Use Authorized


Mathematica B 0 1000

MathKernel B 0 1000

Sub Mathematica B 0 8000

Sub MathKernel B 0 8000

Licenses in Use:

  • License

Program Version Class Username Hostname Duration


Výuka Mathematiky Letny semester 2018/2019

||streda || 10:00-11:40 || 7 voľnych licencii || Adam Seliga, Optimalizacia experimentu ||streda || 16:00-17:50 || 1 voľna licencia || Balazs Kosa, Financna matematika ||stvrtok || 9:00-12:50 || 4 voľne licencie || Olga Stasova, Softver Mathematica 2