Revision 21 as of 2018-02-13 07:49:40

Clear message

Licencie Mathematica používané v tomto momente

Online help is available at

http://reference.wolfram.com/network

MathLM Version: 12.1

MathLM Server: www-kmadg.svf.stuba.sk

Date: Saturday, September 26 2020 23:51:26

License Usage Summary:

  • License Total Total

Program Class in Use Authorized


Mathematica B 0 1000

MathKernel B 0 1000

Sub Mathematica B 0 8000

Sub MathKernel B 0 8000

Licenses in Use:

  • License

Program Version Class Username Hostname Duration


pondelok

9:00-10:40

9 voľných licencií

utorok

11:00-12:50

1 voľná licencia

streda

10:00--11:40

10 voľných licencií

streda

12:00-13:50

1 voľná licencia

streda

14:00-15:50

9 voľná licencia

streda

16:00-17:50

1 voľná licencia