Differences between revisions 24 and 25
Revision 24 as of 2020-02-12 11:19:41
Size: 1427
Editor: xmacakm1
Comment:
Revision 25 as of 2020-06-05 09:42:01
Size: 1334
Editor: xmacakm1
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 8: Line 8:
 * [[http://www.math.sk/zamestnanci/zoznam.pdf | Zoznam zamestnancov na vytlačenie (pdf)]]

Členovia katedry


Vedúci katedry

 • Prof. RNDr. Mesiar Radko, DrSc.

 • E-mail: mesiar@math.sk

 • Telefón: 02 32888 414

Zástupcovia vedúceho katedry

 • Prof. RNDr. Mikula Karol, DrSc.

 • E-mail: mikula@math.sk

 • Telefón: 02 32888 418
 • Prof. RNDr. Komorníková Magda, CSc.
 • E-mail: magda@math.sk

 • Telefón: 02 32888 428

Tajomník katedry

 • Doc. RNDr. Handlovičová Angela, CSc.
 • E-mail: angela@math.sk

 • Telefón: 02 32888 417


Sekretariát katedry

 • Benková Zuzana
 • E-mail: benkova@math.sk

 • Telefón: 02 32888 703
 • Fax: 02 52961 477

Počítačová učebňa

 • Telefón: 02 32888 425


Oddelenia katedry

KMaDGWiki: ClenoviaKatedry (last edited 2020-07-06 07:49:08 by xseligaa)