Integrovanie trigonometrických funkcií

Pri integrovaní trigonometrických funkcií je väčšinou viac možností ako postupovať. Integrál z ľubovoľnej racionálnej funkcie z funkcií $\sin$ a $\cos$, t.j. funkcie obsahujúcej algebraické operácie (sčitanie, odčítanie, násobenie a delenie) a funkcie $\sin$ a $\cos$ (a teda aj $\mbox{tg}\,$ a $\mbox{cotg}\,$), môžeme pomocou substitúcie

\begin{displaymath}
t = \mbox{tg}\,\frac{x}{2},\qquad x \in (-\pi,\pi);
\end{displaymath}

previesť na integrál z racionálnej funkcie. Postupujeme pritom tak, že vyjadríme inverznú funkciu, jej diferenciál $dx$ a tiež funkcie $\sin x$ a $\cos x$ s pomocou premennej $t$

\begin{displaymath}
x = 2 \mbox{arctg}\,t,\qquad dx = \frac{2\,dt}{1+t^2},\qqu...
...sin x = \frac{2t}{1+t^2},\qquad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}.
\end{displaymath}

-


Príklad 16. Vypočítame $\int \frac{1+\mbox{tg}\,x}{1-\mbox{tg}\,x}\,dx$.


Riešenie: Skôr než začneme počítať, uvedomme si, že úlohu môžeme riešiť v ľubovoľnom intervale, v ktorom je integrovaná funkcia definovaná, t.j. v ľubovoľnom intervale $(-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{3\pi}{4}) + k\pi$ alebo $(\frac{3\pi}{4} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi)$, $k \in {\mathcal Z}$. Integrál upravíme a prevedieme spomínanou substitúciou na integrál z racionálnej funkcie.

\begin{displaymath}
\int \frac{1+\mbox{tg}\,x}{1-\mbox{tg}\,x}\,dx =
\int \f...
...}}\,dx =
\int \frac{\cos x + \sin x}{\cos x - \sin x}\,dx =
\end{displaymath}


\begin{displaymath}
\int \frac{\frac{1-t^2}{1+t^2} + \frac{2t}{1+t^2}}
{\fra...
...} =
\int \frac{2t^2 - 4t - 2}{(t^2 + 1)(t^2 + 2t - 1)}\,dt.
\end{displaymath}

Rýdzo racionálnu funkciu v poslednom integrále rozložíme na súčet elementárnych zlomkov

\begin{displaymath}
\frac{2t^2 - 4t - 2}{(t^2 + 1)(t^2 + 2t - 1)} =
\frac{2t}{t^2+1} - \frac{1}{t+1+\sqrt{2}} -
\frac{1}{t+1-\sqrt{2}}
\end{displaymath}

a tieto integrujeme.

\begin{displaymath}
\int \frac{2t^2 - 4t - 2}{(t^2 + 1)(t^2 + 2t - 1)}\,dt =
...
...nt \frac{dt}{t+1+\sqrt{2}} -
\int \frac{dt}{t+1-\sqrt{2}} =
\end{displaymath}


\begin{displaymath}
\ln (t^2+1) - \ln \vert t+1+\sqrt{2} \vert
- \ln \vert t...
...vert =
\ln \left\vert\frac{t^2+1}{t^2+2t-1}\right\vert + c.
\end{displaymath}

Výpočet ukončíme spätnou substitúciou premennej $t$ na pôvodnú premennú $x$.

\begin{displaymath}
\int \frac{1+\mbox{tg}\,x}{1-\mbox{tg}\,x}\,dx =
\ln \le...
...2 \frac{x}{2} + 2 \mbox{tg}\,\frac{x}{2} - 1}\right\vert + c.
\end{displaymath}

Poznamenajme ešte, že tento výsledok platí v ľubovoľnom intervale, v ktorom je integrovaná funkcia definovaná. $\clubsuit$

Substitúciu

\begin{displaymath}
t = \mbox{tg}\,\frac{x}{2},\qquad x \in (-\pi,\pi)
\end{displaymath}

je možné použiť pri integrále z ľubovoľnej racionálnej funkcie z funkcií $\sin x$ a $\cos x$, táto však vedie často ku integrálom z komplikovaných racionálnych funkcií a je možné ho v špeciálnych prípadoch zjednodušiť. Uvedieme tu niektoré možnosti a čitateľovi so záujmom o ďalšie odporúčame [1], [3], [4].
Často je možné použiť substitúciu

\begin{displaymath}
t = \mbox{tg}\,x, \qquad x \in \( -\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\),
\end{displaymath}

potom

\begin{displaymath}
x = \mbox{arctg}\,t,\qquad dx = \frac{dt}{1+t^2},\qquad
...
...ac{t}{\sqrt{1+t^2}},\qquad
\cos x = \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}.
\end{displaymath}

Táto substitúcia (ak je možné ju požiť) vedie väčšinou k integrálu z jednoduchšej racionálnej funkcie. Odporúčame čitateľovi vyriešiť predchádzajúci príklad pomocou substitúcie $t = \mbox{tg}\,x$.

Subsections