Normálová a rektifikačná rovina krivky

Hlavná normála a binormála určujú normálovú rovinu ${\bf\nu}$. Táto rovina je kolmá na dotyčnicu krivky v konkrétnom bode a ležia v nej všetky normály. Dotyčnica a binormála určujú rovinu, ktorú budeme nazývať rektifikačná rovina ${\bf\mu}$. Keďže normálová rovina je kolmá na dotyčnicu, vektorová rovnica normálovej roviny je

\begin{displaymath}({\bf r}-{\bf p}(t_0)) \cdot {\bf\dot p}(t_0)=0\end{displaymath}

alebo po zložkách

\begin{displaymath}(x-x(t_0)) \dot x(t_0)+(y-y(t_0)) \dot y(t_0)+(z-z(t_0)) \dot z(t_0)=0.\end{displaymath}

Rektifikačná rovina je kolmá na hlavnú normálu, preto vektorová rovnica rektifikačnej roviny je

\begin{displaymath}({\bf r}-{\bf p}(t_0)) \cdot (({\bf\dot p}(t_0) \times {\bf\ddot p}(t_0))
\times {\bf\dot p}(t_0))=0\end{displaymath}

alebo

\begin{displaymath}
\left\vert \begin{array}{ccc}
x-x(t_0) & y-y(t_0) & z-z(t_...
...t_0) \\
\end{array} \right\vert
\end{array} \right\vert=0.
\end{displaymath}

-


Príklad 13. Určme rovnice normálovej a rektifikačnej roviny skrutkovice (5.4) vo všeobecnom bode a v bode $t=0$.


Riešenie: Vzhľadom na výsledky predchádzajúcich príkladov nebude ťažké zapísať rovnice hľadaných rovín. Normálová rovina vo všeobecnom bode $t$ má rovnicu

\begin{displaymath}([x,y,z]-[r \cos t, r \sin t, ct]) \cdot [-r \sin t, r \cos
t, c]=0\end{displaymath}

a po úprave

\begin{displaymath}rx \sin t - ry \cos t - cz+c^2t=0.\end{displaymath}

Normálová rovina v bode $t=0$ má rovnicu

\begin{displaymath}([x,y,z]-[r, 0,0]) \cdot [0, r, c]=0\end{displaymath}

a po úprave

\begin{displaymath}ry+cz=0.\end{displaymath}

Rektifikačná rovina vo všeobecnom bode $t$ má rovnicu

\begin{displaymath}([x,y,z]-[r \cos t, r \sin t,
ct]) \cdot [\cos t, \sin t, 0]=0\end{displaymath}

a po úprave

\begin{displaymath}x \cos t + y \sin t - r=0.\end{displaymath}

Rektifikačná rovina v bode $t=0$ má rovnicu

\begin{displaymath}([x,y,z]-[r, 0,0]) \cdot [1, 0, 0]=0\end{displaymath}

a po úprave

\begin{displaymath}x-r=0.\end{displaymath}

$\clubsuit$