Nastavenie mercurialu na Linuxe

Úrovne konfigurácie

  1. /etc/mercurial/hgrc - globálny konfig

  2. ${HOME}/.hgrc - per užívateľ

  3. ${REPODIR}/.hg/hgrc - per repozitár

Súbor .hgrc začína bodkou, preto ho (podobne ako haldu iných konfigov) nevidíte v správcoch súborov, ani pri výpise ls. Detto adresár .hg v ${REPODIR}.

Skúste ls -a.

Čo je žiadúce nastaviť

Meno užívateľa

V ${HOME}/.hgrc je dobré nastaviť si

[ui]
username = vasemeno@vasstroj

Ak to neurobíte, novšie verzie mercurialu vás budú otravovať pri hg commit.

Ak používate nejakého potomka debianu, máte kdiff3 automaticky nastavený ako nástroj na zlučovanie vetiev (nainštalujte si ho!). Ak nie, asi nie. Problém sa prejaví pri zlučovaní vetiev, nevyskočí na vás kdiff3. Ak sa to stane, dajte si do ${HOME}/.hgrc túto sekciu.

Kdiff3

Kdiff3 musí nainštalovaný, lebo inak bude ťažko chodiť, žeáno.

[merge-tools]
kdiff3.args=--auto --L1 base --L2 local --L3 other $base $local $other -o $output
kdiff3.regkey=Software\KDiff3
kdiff3.regappend=\kdiff3.exe
kdiff3.fixeol=True
kdiff3.gui=True
kdiff3.diffargs=--L1 '$plabel1' --L2 '$clabel' $parent $child

Povolenie hg view

Príkaz hg view normálne nefunguje, treba ho explicitne povoliť v${HOME}/.hgrc.

[extensions]

hgext.hgk=

Kam treba tlačiť a ťahať

V ${REPODIR}/.hg/hgrc je žiadúce nastaviť si

[paths]
default = ${URL}

Kde ${URL} je defaultné URL na ktoré sa bude robiť push/pull. Inak musíte to URL vypisovať, čo je otravné.

.hgignore

Môžete vytvoriť súbor .hgignore v adresári projektu, v ktorom špecifikujete, ktoré súbory si Mercurial nemá všímať. Vyzerá napr. takto

syntax: glob
*.pyc
*~
*.dat

Súbor .hgignore môže byť pokojne súčasťou repozitára.

KMaDGWiki: mercurial (last edited 2011-09-20 20:22:00 by jenca)