Differences between revisions 1 and 2
Revision 1 as of 2009-09-07 09:41:38
Size: 676
Editor: jenca
Comment:
Revision 2 as of 2009-09-07 09:41:53
Size: 668
Editor: jenca
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 13: Line 13:
neukazuje, ale trebárs KatedraMatematiky už je linkom na titulnú stránku. neukazuje, ale trebárs FrontPage už je linkom na titulnú stránku.

Čo je WikiSlovo?

WikiSlovo je slovo, ktoré vyzerá ako WikiSlovo :-)

To znamená, že pozostáva z jedného alebo viacerých viacerých normálnych slov (bez diakritiky!), ktoré začínajú veľkými písmenami a nie sú oddelené medzerami.

V našom wiki sa každé WikiSlovo v texte automaticky rozpozná a urobí sa z neho link na stránku.

Výnimkou je WikiSlovo, ktoré je názvom stránky samotnej -- je nezmysel, aby stránka odkazovala na seba samu linkom. Teda na tejto stránke WikiSlovo na nič neukazuje, ale trebárs FrontPage už je linkom na titulnú stránku. Pozrite si zdrojový kód, ak Vám táto motanica nie je jasná.

KMaDGWiki: WikiSlovo (last edited 2009-09-07 09:41:53 by jenca)