Differences between revisions 1 and 2
Revision 1 as of 2017-05-23 18:38:56
Size: 533
Editor: minarovam
Comment:
Revision 2 as of 2017-05-24 09:04:48
Size: 1639
Editor: minarovam
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 10: Line 10:
'''5. – 8. októbra 2017, Terchová, Slovensko, [[http://sipkova.sk/|chata Šípková]],''' '''5. – 8. októbra 2017, Terchová, Slovensko, [[http://sipkova.sk/|chata Šípková]]'''
Line 12: Line 12:
----
Line 17: Line 16:
||<style="border:none;">'''[[ProgramovyVybor17|Programový výbor]]'''<<BR>><<BR>>'''[[OrganizacnyVybor17|Organizačný výbor]]'''<<BR>><<BR>>'''[[UbytovanieStravaAKonferencnyPoplatok17|Ubytovanie, strava a konferečný poplatok]]'''<<BR>><<BR>>'''[[Ucastnici17|Účastníci]]'''<<BR>><<BR>>'''[[Program17|Program]] '''<<BR>><<BR>>'''[[http://www.math.sk/dataform/public/form/prastan2017|On-line registrácia]]'''<<BR>><<BR>>'''[[terminy17|Dôležité termíny]] '''<<BR>><<BR>>'''[[abstrakty17|Abstrakty]]<<BR>><<BR>> '''||<style="border:none;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;||<^style="border:none;">Abstrakty vo forme '''([[attachment:PRASTAN17-LaTeX.tex|tex|&do=get]], [[attachment:PRASTAN17.doc|doc|&do=get]], [[attachment:Prastan17.docx|docx|&do=get]])'''<<BR>><<BR>>'''bez číslovania stránok'''<<BR>><<BR>>posielajte na adresu<<BR>><<BR>> '''prastan17@gmail.com<<BR>><<BR>> predmet "'''''priezvisko_PN2017'''''"'''<<BR>><<BR>>||
                   
-----

[[http://mathematics.fpv.umb.sk/_archiv_konf/prastan/index.htm|Prastan 2007]],[[http://www.math.sk/wiki/PRASTAN2013|Prastan 2013]]

-----

KMDG SvF STU v Bratislave, FEI STU v Bratislave, FM UK, SŠDS, JSMF

PRASTAN 2017

Slovensko - česká konferencia

5. – 8. októbra 2017, Terchová, Slovensko, chata Šípková

Téma konferencie: pravdepodobnosť, štatistika, numerická matematika a ich aplikákcie


Programový výbor

Organizačný výbor

Ubytovanie, strava a konferečný poplatok

Účastníci

Program

On-line registrácia

Dôležité termíny

Abstrakty

     

Abstrakty vo forme (tex, doc, docx)

bez číslovania stránok

posielajte na adresu

prastan17@gmail.com

predmet "
priezvisko_PN2017"


Prastan 2007,Prastan 2013


KMaDGWiki: Ucastnici17 (last edited 2017-05-24 09:05:08 by minarovam)