Differences between revisions 17 and 18
Revision 17 as of 2017-05-23 18:32:46
Size: 888
Editor: minarovam
Comment:
Revision 18 as of 2017-05-24 08:47:22
Size: 1827
Editor: minarovam
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 10: Line 10:
'''5. – 8. októbra 2017, Terchová, Slovensko, [[http://sipkova.sk/|chata Šípková]],''' '''5. – 8. októbra 2017, Terchová, Slovensko, [[http://sipkova.sk/|chata Šípková]]'''
Line 12: Line 12:
----
Line 17: Line 16:
||<style="border:none;">'''[[ProgramovyVybor17|Programový výbor]]'''<<BR>><<BR>>'''[[OrganizacnyVybor17|Organizačný výbor]]'''<<BR>><<BR>>'''[[UbytovanieStravaAKonferencnyPoplatok17|Ubytovanie, strava a konferečný poplatok]]'''<<BR>><<BR>>'''[[Ucastnici17|Účastníci]]'''<<BR>><<BR>>'''[[Program17|Program]] '''<<BR>><<BR>>'''[[http://www.math.sk/dataform/public/form/prastan2017|On-line registrácia]]'''<<BR>><<BR>>'''[[terminy17|Dôležité termíny]] '''<<BR>><<BR>>'''[[abstrakty17|Abstrakty]]<<BR>><<BR>> '''||<style="border:none;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;||<^style="border:none;">'''Registrácia ''' do 10.7. 2017<<BR>><<BR>>'''Platba''' konferenčného poplatku do '''10.7. 2017'''<<BR>><<BR>>'''Abstrakt''' do '''1.9. 2017'''<<BR>><<BR>>||
  

                     
-----

[[http://mathematics.fpv.umb.sk/_archiv_konf/prastan/index.htm|Prastan 2007]],[[http://www.math.sk/wiki/PRASTAN2013|Prastan 2013]]

-----

KMDG SvF STU v Bratislave, FEI STU v Bratislave, FM UK, SŠDS, JSMF

PRASTAN 2017

Slovensko - česká konferencia

5. – 8. októbra 2017, Terchová, Slovensko, chata Šípková

Téma konferencie: pravdepodobnosť, štatistika, numerická matematika a ich aplikákcie


Programový výbor

Organizačný výbor

Ubytovanie, strava a konferečný poplatok

Účastníci

Program

On-line registrácia

Dôležité termíny

Abstrakty

     

Registrácia do 10.7. 2017

Platba konferenčného poplatku do 10.7. 2017

Abstrakt do 1.9. 2017


Prastan 2007,Prastan 2013


Programový výbor

Nánásiová Oľga (STU Bratislava)
Kalina Martin (STU Bratislava)
Minárová Mária (STU Bratislava)

Ďalší členovia výboru

Iveta Stankovičová
Hana Řezánková
Marek Malý
Mária Bohdalová
Tomáš Zelinský

KMaDGWiki: ProgramovyVybor17 (last edited 2017-10-04 11:02:51 by minarovam)