Differences between revisions 89 and 90
Revision 89 as of 2016-04-06 11:05:37
Size: 3077
Editor: jenca
Comment:
Revision 90 as of 2016-05-23 17:46:27
Size: 3076
Editor: jenca
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 23: Line 23:
 * Termín odovzdávky definitiívnej verzie je polnoc 31.5.2016--1.6.2016.  * Termín odovzdávky definitiívnej verzie je polnoc 6.6.2016--7.6.2016.

Programovanie Internetových aplikácií

obchod_model.png

2012/13 -- LS

Vyučujúci

Konzultačné hodiny

V pondelok 10:00-10:50. Radšej ale konzultuje priamo na cvičení.

Termíny

 • Termín výberu projektov je 29.2.2016
 • Termín odovzdávky modelu je 20.4.2016
 • Termín odovzdávky definitiívnej verzie je polnoc 6.6.2016--7.6.2016.

Stručná osnova predmetu

 1. Stručný úvod do djanga
 2. Templates, Contexts
 3. Views
 4. Models
 5. Administratívna aplikácia
 6. Vzorová aplikácia v djangu
 7. Samostatný miniprojekt

Výsledky

Repozitáre

Kód z prednášok

Násobky a delitele

Literatúra a web stránky

 1. The Definitive Guide to Django: Web Development Done Right, Adrian Holovaty and Jacob Kaplan-Moss , dostupné na http://www.djangobook.com/en/2.0

 2. Dokumentácia na http://www.djangoproject.com/

 3. HTML and CSS Tutorials, http://www.htmldog.com/

 4. Jak psát web, http://www.jakpsatweb.cz/

 5. Color scheme designer, http://colorschemedesigner.com/

 6. Mercurial: The Definitive Guide, http://hgbook.red-bean.com/

 7. Gavin Powell, Beginning Database Design Wrox (2005)

Podmienky na zápočet

Zadania

Materiály

Základy

Views

Templates

Intermezzo: dekorátory

Forms

Aplikácie

Models

Sessions

Ostatné

KMaDGWiki: ProgramovanieInternetovychAplikacii (last edited 2017-03-21 14:10:52 by jenca)