Differences between revisions 80 and 81
Revision 80 as of 2014-03-18 10:39:30
Size: 3141
Editor: jenca
Comment:
Revision 81 as of 2015-02-18 12:46:18
Size: 2891
Editor: jenca
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 20: Line 20:
 * 25.2. Výber projektu
 * 31.3. `models.py`, rozbehaná admin aplikácia
 * 9.6. Odovzdanie projektu
Line 41: Line 38:
 * https://bitbucket.org/gjenca/pia2014  * https://bitbucket.org/gjenca/pia_2015
Line 47: Line 44:


=== Škola ===

 * http://bitbucket.org/gjenca/skola
 * http://bitbucket.org/gjenca/skola2010
 * http://bitbucket.org/gjenca/skola2012

Programovanie Internetových aplikácií

obchod_model.png

2012/13 -- LS

Vyučujúci

Konzultačné hodiny

V pondelok 10:00-10:50. Radšej ale konzultuje priamo na cvičení.

Termíny

Stručná osnova predmetu

 1. Stručný úvod do djanga
 2. Templates, Contexts
 3. Views
 4. Models
 5. Administratívna aplikácia
 6. Vzorová aplikácia v djangu
 7. Samostatný miniprojekt

Výsledky

Repozitáre

Kód z prednášok

Násobky a delitele

Literatúra a web stránky

 1. The Definitive Guide to Django: Web Development Done Right, Adrian Holovaty and Jacob Kaplan-Moss , dostupné na http://www.djangobook.com/en/2.0

 2. Dokumentácia na http://www.djangoproject.com/

 3. HTML and CSS Tutorials, http://www.htmldog.com/

 4. Jak psát web, http://www.jakpsatweb.cz/

 5. Color scheme designer, http://colorschemedesigner.com/

 6. Mercurial: The Definitive Guide, http://hgbook.red-bean.com/

 7. Gavin Powell, Beginning Database Design Wrox (2005)

Podmienky na zápočet

Zadania

Materiály

Základy

Views

Templates

Intermezzo: dekorátory

Forms

Aplikácie

Models

Sessions

Ostatné

KMaDGWiki: ProgramovanieInternetovychAplikacii (last edited 2017-03-21 14:10:52 by jenca)