Differences between revisions 1 and 95 (spanning 94 versions)
Revision 1 as of 2009-02-22 13:11:06
Size: 1218
Editor: 92
Comment:
Revision 95 as of 2017-03-21 14:10:52
Size: 3021
Editor: jenca
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
## Poznámky vyzerajú tak, ako tento riadok.
## Toto je šablóna stránky, ktorá je vhodná ak je len jeden prednášajúci.
Line 6: Line 3:
2008/09 -- LS
{{attachment:obchod_model.png}}

2012/13 -- LS


Line 10: Line 13:
 * Gejza Jenča gejza.jenča@stuba.sk  * Gejza Jenča gejza.jenca@stuba.sk

== Konzultačné hodiny ==

V pondelok 10:00-10:50. Radšej ale konzultuje priamo na cvičení.

== Termíny ==
<<Pozor>>
 * Termín odovzdávky modelu 4.4.2017.
 * Termín odovzdávky projektu je polnoc z 31.5.2017 na 1.6.2017.
<<Pohov>>
Line 19: Line 32:
 1. Podpora viacerých užívateľov
Line 23: Line 35:
== Literatúra == == Výsledky ==
Line 25: Line 37:
## Doplň literatúru.
## Zoznam literatúry je očíslovaný.
Line 28: Line 38:
 1. The Definitive Guide to Django: Web Development Done Right, Adrian Holovaty and Jacob Kaplan-Moss , dostupné na http://www.djangobook.com == Repozitáre ==

=== Kód z prednášok ===

 * https://bitbucket.org/gjenca/pia2017

=== Násobky a delitele ===

 * [[http://bitbucket.org/gjenca/nasobky_a_delitele/ | repo]]
 * [[http://bitbucket.org/gjenca/nasobky_a_delitele/get/tip.gz | zdrojáky]]

== Literatúra a web stránky ==

 1. ''The Definitive Guide to Django: Web Development Done Right'', Adrian Holovaty and Jacob Kaplan-Moss , dostupné na http://www.djangobook.com/en/2.0
Line 30: Line 57:
 1. HTML and CSS Tutorials, http://www.htmldog.com/
 1. Jak psát web, http://www.jakpsatweb.cz/
 1. Color scheme designer, http://colorschemedesigner.com/
 1. Mercurial: The Definitive Guide, http://hgbook.red-bean.com/
 1. Gavin Powell, ''Beginning Database Design'' Wrox (2005)
Line 33: Line 65:
Vypracovanie projektu vo dvojici s kolegom. Podrobnosti neskôr. [[/Zadania | Zadania ]]
Line 35: Line 67:
== Príklady a cvičenia == == Materiály ==
Line 37: Line 69:
=== Interaktívne sedenia === === Základy ===
Line 39: Line 71:
Ak si chcete skopírovať sedenie do pythonovského príkazového riadku,
bude vám to fungovať iba ak si ho spustíte takto:
{{{
python manage.py shell
}}}
to zabezpečí, že sa django inicializuje.
 * [[/Zaciname | Začíname nový projekt ]]

=== Views ===

 * [[/HelloWorld | Hello, world ]]
 * [[/HelloWorld_V2 | Hello, world verzia 2]]

=== Templates ===
Line 47: Line 81:
 * [[/TemplateFor | for cyklus v Template, prístup k atribútom ]]
 * [[/TemplateIf | Podmienky v Template ]]
 * [[/HelloWorldV3 | Hello, world verzia 3]] - so šablónami
 * [[/HelloWorldV4 | Hello, world verzia 4]] - now with goodbye! (dedenie v šablónach)
 * [[/HelloWorldV5 | Hello, world verzia 5]] - skratka render_to_response
 * [[/NasobkyADelitele | Projekt násobky a delitele]] - zhrnutie doterajších vedomostí
 * [[/Filters | Filtre ]]


=== Intermezzo: dekorátory ===

 * [[/NasobkyADeliteleV2 | Násobky a delitele s dekorátormi]] - trocha funkcionálneho programovania
 * [[/NasobkyADeliteleV2.2 | Dekorátor ako trieda]]

=== Forms ===

 * [[/Forms | Formuláre]]
 * [[/FormsProject | Projekt s formulármi ]]
 * [[/FormsProjectV2 | Jemnejšia práca s formulármi]]

=== Aplikácie ===

 * [[/startapp | Aplikácie]] - nástroj pre členenie projektu

=== Models ===

 * [[/SimpleModel | Jednoduchý model a práca s ním ]]
 * [[/BetterModel | Viac prepojených modelov ]]
 * [[/Admin | Administratívna aplikácia ]]

=== Sessions ===

 * [[/Session | Sedenia ]]

=== Ostatné ===

 * [[/PoznamkyMercurial | Poznámky k mercurialu]]
 * [[/PoznamkyDjango | Poznamky k Djangu ]]

Programovanie Internetových aplikácií

obchod_model.png

2012/13 -- LS

Vyučujúci

Konzultačné hodiny

V pondelok 10:00-10:50. Radšej ale konzultuje priamo na cvičení.

Termíny

 • Termín odovzdávky modelu 4.4.2017.
 • Termín odovzdávky projektu je polnoc z 31.5.2017 na 1.6.2017.

Stručná osnova predmetu

 1. Stručný úvod do djanga
 2. Templates, Contexts
 3. Views
 4. Models
 5. Administratívna aplikácia
 6. Vzorová aplikácia v djangu
 7. Samostatný miniprojekt

Výsledky

Repozitáre

Kód z prednášok

Násobky a delitele

Literatúra a web stránky

 1. The Definitive Guide to Django: Web Development Done Right, Adrian Holovaty and Jacob Kaplan-Moss , dostupné na http://www.djangobook.com/en/2.0

 2. Dokumentácia na http://www.djangoproject.com/

 3. HTML and CSS Tutorials, http://www.htmldog.com/

 4. Jak psát web, http://www.jakpsatweb.cz/

 5. Color scheme designer, http://colorschemedesigner.com/

 6. Mercurial: The Definitive Guide, http://hgbook.red-bean.com/

 7. Gavin Powell, Beginning Database Design Wrox (2005)

Podmienky na zápočet

Zadania

Materiály

Základy

Views

Templates

Intermezzo: dekorátory

Forms

Aplikácie

Models

Sessions

Ostatné

KMaDGWiki: ProgramovanieInternetovychAplikacii (last edited 2017-03-21 14:10:52 by jenca)