Attachment '01_templates.py'

Download

  1 # Prve interaktivne sedenie: Django Templates
  2 # 
  3 # Pouzitie: V existujucom django projekte
  4 # treba spustit "manage.py shell". 
  5 # To zabezpeci natiahnutie patricnych modulov.
  6 # 
  7 # =====================================================
  8 # Najprv import:
  9 from django.template import Template,Context
 10 # Vytvorime nasu prvu Template
 11 t=Template('{{pozdrav}}, {{koho}}')
 12 print t
 13 # Context sa vytvara zo slovnika:
 14 c1=Context({'pozdrav':'ahoj','koho':'svet'})
 15 print c1
 16 # A mozeme dosadit
 17 print t.render(c1)
 18 # Template sa da znovupouzit v inom kontexte
 19 # pri zmene Contextu ju teda netreba vytvarat znovu
 20 c2=Context({'pozdrav':'ahoj','koho':'slnko'})
 21 print t.render(c2)
 22 # Context nie je slovnikom, ale umoznuje slovnikove
 23 # operacie:
 24 c2['pozdrav']='dovi'
 25 print t.render(c2)
 26 # Hodnota v slovniku nemusi byt retazec, ale aj napr.
 27 # cislo:
 28 c2['koho']=3.14
 29 print c2
 30 print t.render(c2)
 31 # Nielen cislo, ale lubovolny objekt
 32 # Definujme nejaku triedu
 33 class Vec(object):
 34   def __init__(self,meno):
 35     self.meno=meno
 36   def __str__(self):
 37     # Prvy znak velkym pismenom
 38     return self.meno[0].upper()+self.meno[1:]
 39 
 40 # Vytvorme instanciu
 41 mes=Vec('mesiacik')
 42 # print vola __str__:
 43 print mes
 44 # Vytvorme kontext, ktory obsahuje objekt triedy Vec
 45 c3=Context({'pozdrav':'dobry vecer','koho':mes})
 46 # a mozeme renderovat
 47 print t.render(c3)

Attached Files

To refer to attachments on a page, use attachment:filename, as shown below in the list of files. Do NOT use the URL of the [get] link, since this is subject to change and can break easily.
 • [get | view] (2009-02-22 13:13:11, 1.3 KB) [[attachment:01_templates.py]]
 • [get | view] (2009-02-22 13:16:30, 1.9 KB) [[attachment:01_templates_out.py]]
 All files | Selected Files: delete move to page copy to page

You are not allowed to attach a file to this page.