Differences between revisions 5 and 6
Revision 5 as of 2009-02-24 14:15:11
Size: 641
Editor: 147
Comment:
Revision 6 as of 2009-02-24 14:17:38
Size: 700
Editor: 147
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 14: Line 14:
V podadresári {{{templates}}} vytvoríme šablónu hello.html: V podadresári {{{templates}}} vytvoríme šablónu hello.html (Nazval som ju tu z technických
dôvodov {{{hello.txt}}}.)
Line 16: Line 17:
{{attachment:hello.html}} {{attachment:hello.txt}}

Hello, world verzia 3

Mať HTML kód vo vnútri view nie je dobrý nápad. HTML by malo byť iba v šablónach, aby sme mali jedno miesto, kde je HTML a nemuseli teda pri zmene HTML zasahovať do kódu.

Teraz ideme upraviť Hello, world verziu 2 tak, aby sme použili Template.

Keďže vytvárať Template zo stringu odporuje zásade v prvom odstavci, šablóny budú v súboroch.

Vytvoríme v adresári projektu hello podadresár s názvom napr. templates. V podadresári templates vytvoríme šablónu hello.html (Nazval som ju tu z technických dôvodov hello.txt.)

  1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
  2 "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
  3 <html>
  4 <style type="text/css">
  5 h1 {
  6 	color:red;
  7 	font-style:normal;
  8 }
  9 </style>
 10 <head>
 11 <title>
 12 Hello, world v3
 13 </title>
 14 </head>
 15 <body>
 16 <h1>
 17 Hello, {{ who }}.
 18 </h1>
 19 </body>
 20 </html>

hello.txt

KMaDGWiki: ProgramovanieInternetovychAplikacii/HelloWorldV3 (last edited 2009-02-24 14:30:30 by 147)