Differences between revisions 1 and 2
Revision 1 as of 2009-02-24 13:52:13
Size: 347
Editor: 147
Comment:
Revision 2 as of 2009-02-24 13:52:59
Size: 348
Editor: 147
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 7: Line 7:
Teraz ideme upraviť [[ProgramovanieInternetovychAplikacii/HelloWorldV2 | Hello, world verziu 2]] Teraz ideme upraviť [[ProgramovanieInternetovychAplikacii/HelloWorld_V2 | Hello, world verziu 2]]

Hello, world verzia 3

Mať HTML kód vo vnútri view nie je dobrý nápad. HTML by malo byť iba v šablónach, aby sme mali jedno miesto, kde je HTML a nemuseli teda pri zmene HTML zasahovať do kódu.

Teraz ideme upraviť Hello, world verziu 2 tak, aby sme použili Template.

KMaDGWiki: ProgramovanieInternetovychAplikacii/HelloWorldV3 (last edited 2009-02-24 14:30:30 by 147)