Sem doplň názov predmetu

Doplň školský rok -- semester sem.

Prednášajúci

Stručná osnova predmetu

Sem treba dať sylabus.

Literatúra

  1. Kniha A
  2. Kniha B atď.

Paralelky:

KMaDGWiki: PredmetViacOdborovSablona (last edited 2009-09-06 08:24:25 by jenca)