Differences between revisions 50 and 51
Revision 50 as of 2017-05-24 08:37:29
Size: 1238
Editor: minarovam
Comment:
Revision 51 as of 2017-05-24 09:36:27
Size: 1485
Editor: minarovam
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 10: Line 10:
'''5. – 8. októbra 2017, Terchová, Slovensko, [[http://sipkova.sk/|chata Šípková]],''' '''5. – 8. októbra 2017, Terchová, Slovensko, [[http://sipkova.sk/|chata Šípková]]'''
Line 12: Line 12:
----
Line 17: Line 16:

||
'''[[ProgramovyVybor17|Programový výbor]]'''<<BR>><<BR>>'''[[OrganizacnyVybor17|Organizačný výbor]]'''<<BR>><<BR>>'''[[UbytovanieStravaAKonferencnyPoplatok17|Ubytovanie, strava a konferečný poplatok]]'''<<BR>><<BR>>'''[[Ucastnici17|Účastníci]]'''<<BR>><<BR>>'''[[Program17|Program]] '''<<BR>><<BR>>'''[[http://www.math.sk/dataform/public/form/prastan2017|On-line registrácia]]'''<<BR>><<BR>>'''[[terminy17|Dôležité termíny]] '''<<BR>><<BR>>'''[[abstrakty17|Abstrakty]]<<BR>><<BR>> '''||texttt||
<<BR>><<BR>>
                       
||<style="border:none;">'''[[ProgramovyVybor17|Programový výbor]]'''<<BR>><<BR>>'''[[OrganizacnyVybor17|Organizačný výbor]]'''<<BR>><<BR>>'''[[UbytovanieStravaAKonferencnyPoplatok17|Ubytovanie, strava a konferečný poplatok]]'''<<BR>><<BR>>'''[[Ucastnici17|Účastníci]]'''<<BR>><<BR>>'''[[Program17|Program]] '''<<BR>><<BR>>'''[[http://www.math.sk/dataform/public/form/prastan2017|On-line registrácia]]'''<<BR>><<BR>>'''[[terminy17|Dôležité termíny]] '''<<BR>><<BR>>'''[[abstrakty17|Abstrakty]]<<BR>><<BR>> '''||<style="border:none;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;||<^style="border:none;">'''Organizačný výbor:'''<<BR>><<BR>>Kalina Martin<<BR>><<BR>>Nánásiová Oľga<<BR>><<BR>>Minárová Mária<<BR>><<BR>>Kalina Martin<<BR>><<BR>>Kalina Martin<<BR>><<BR>>||
                   
Line 23: Line 20:
[[http://mathematics.fpv.umb.sk/_archiv_konf/prastan/index.htm|Prastan 2007]],[[http://www.math.sk/wiki/PRASTAN2013|Prastan 20013]] [[http://mathematics.fpv.umb.sk/_archiv_konf/prastan/index.htm|Prastan 2007]],[[http://www.math.sk/wiki/PRASTAN2013|Prastan 2013]]
Line 26: Line 23:

-----

KMDG SvF STU v Bratislave, FEI STU v Bratislave, FM UK, SŠDS, JSMF

PRASTAN 2017

Slovensko - česká konferencia

5. – 8. októbra 2017, Terchová, Slovensko, chata Šípková

Téma konferencie: pravdepodobnosť, štatistika, numerická matematika a ich aplikákcie


Programový výbor

Organizačný výbor

Ubytovanie, strava a konferečný poplatok

Účastníci

Program

On-line registrácia

Dôležité termíny

Abstrakty

     

Organizačný výbor:

Kalina Martin

Nánásiová Oľga

Minárová Mária

Kalina Martin

Kalina Martin


Prastan 2007,Prastan 2013KMaDGWiki: PRASTAN2017 (last edited 2017-09-26 12:22:55 by minarovam)