Differences between revisions 49 and 50
Revision 49 as of 2017-05-23 19:17:40
Size: 1184
Editor: minarovam
Comment:
Revision 50 as of 2017-05-24 08:37:29
Size: 1238
Editor: minarovam
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 23: Line 23:
[[http://mathematics.fpv.umb.sk/_archiv_konf/prastan/index.htm|Prastan 2007]] [[http://mathematics.fpv.umb.sk/_archiv_konf/prastan/index.htm|Prastan 2007]],[[http://www.math.sk/wiki/PRASTAN2013|Prastan 20013]]

KMDG SvF STU v Bratislave, FEI STU v Bratislave, FM UK, SŠDS, JSMF

PRASTAN 2017

Slovensko - česká konferencia

5. – 8. októbra 2017, Terchová, Slovensko, chata Šípková,


Téma konferencie: pravdepodobnosť, štatistika, numerická matematika a ich aplikákcie


Programový výbor

Organizačný výbor

Ubytovanie, strava a konferečný poplatok

Účastníci

Program

On-line registrácia

Dôležité termíny

Abstrakty

texttt
Prastan 2007,Prastan 20013


KMaDGWiki: PRASTAN2017 (last edited 2017-09-26 12:22:55 by minarovam)