Differences between revisions 46 and 47
Revision 46 as of 2017-05-23 19:10:53
Size: 1297
Editor: minarovam
Comment:
Revision 47 as of 2017-05-23 19:15:07
Size: 1230
Editor: minarovam
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 18: Line 18:
 Line breaks within cells::
 ||
[[ProgramovyVybor17|Programový výbor]]<<BR>>'''[[ProgramovyVybor17|Programový výbor]]'''<<BR>>
 * '''[[Programov
yVybor17|Programový výbor]]'''<<BR>>

 * '''[[
OrganizacnyVybor17|Organizačný výbor]]'''    * '''[[UbytovanieStravaAKonferencnyPoplatok17|Ubytovanie, strava a konferečný poplatok]]'''    * '''[[Ucastnici17|Účastníci]]'''

 * '''[[Program17|Program]] '''

 *
'''[[http://www.math.sk/dataform/public/form/prastan2017|On-line registrácia]]'''

 *
'''[[terminy17|Dôležité termíny]] '''

 * '''[[abstrakty17|Abstrakty]] '''||texttt||



                        
||'''[[ProgramovyVybor17|Programový výbor]]'''<<BR>><<BR>>'''[[ProgramovyVybor17|Programový výbor]]'''<<BR>><<BR>>'''[[OrganizacnyVybor17|Organizačný výbor]]'''<<BR>><<BR>>'''[[UbytovanieStravaAKonferencnyPoplatok17|Ubytovanie, strava a konferečný poplatok]]'''<<BR>><<BR>>'''[[Ucastnici17|Účastníci]]'''<<BR>><<BR>>'''[[Program17|Program]] '''<<BR>><<BR>>'''[[http://www.math.sk/dataform/public/form/prastan2017|On-line registrácia]]'''<<BR>><<BR>>'''[[terminy17|Dôležité termíny]] '''<<BR>><<BR>>'''[[abstrakty17|Abstrakty]] '''||texttt||
<<BR>><<BR>>
                       
Line 41: Line 22:
Line 46: Line 26:

CategoryHomepage

KMDG SvF STU v Bratislave, FEI STU v Bratislave, FM UK, SŠDS, JSMF

PRASTAN 2017

Slovensko - česká konferencia

5. – 8. októbra 2017, Terchová, Slovensko, chata Šípková,


Téma konferencie: pravdepodobnosť, štatistika, numerická matematika a ich aplikákcie


Programový výbor

Programový výbor

Organizačný výbor

Ubytovanie, strava a konferečný poplatok

Účastníci

Program

On-line registrácia

Dôležité termíny

Abstrakty

texttt




Prastan 2007


KMaDGWiki: PRASTAN2017 (last edited 2017-09-26 12:22:55 by minarovam)