Differences between revisions 44 and 45
Revision 44 as of 2017-05-23 19:08:23
Size: 1220
Editor: minarovam
Comment:
Revision 45 as of 2017-05-23 19:09:55
Size: 1287
Editor: minarovam
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 19: Line 19:
 || line 1 <<BR>> line 2  ||[[ProgramovyVybor17|Programový výbor]] <<BR>> [[ProgramovyVybor17|Programový výbor]]

KMDG SvF STU v Bratislave, FEI STU v Bratislave, FM UK, SŠDS, JSMF

PRASTAN 2017

Slovensko - česká konferencia

5. – 8. októbra 2017, Terchová, Slovensko, chata Šípková,


Téma konferencie: pravdepodobnosť, štatistika, numerická matematika a ich aplikákcie


Line breaks within cells
||

Programový výbor
Programový výbor

 • Programový výbor

 • Organizačný výbor

 • Ubytovanie, strava a konferečný poplatok

 • Účastníci

 • Program

 • On-line registrácia

 • Dôležité termíny

 • Abstrakty ||texttt||


 • Prastan 2007


  CategoryHomepage

  KMaDGWiki: PRASTAN2017 (last edited 2017-09-26 12:22:55 by minarovam)