Differences between revisions 42 and 43
Revision 42 as of 2017-05-23 19:04:25
Size: 1250
Editor: minarovam
Comment:
Revision 43 as of 2017-05-23 19:05:11
Size: 1206
Editor: minarovam
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 34: Line 34:
 * '''[[abstrakty17|Abstrakty]] '''||||<bgcolor="#E0E0FF"> spanning 2 columns||  * '''[[abstrakty17|Abstrakty]] '''

KMDG SvF STU v Bratislave, FEI STU v Bratislave, FM UK, SŠDS, JSMF

PRASTAN 2017

Slovensko - česká konferencia

5. – 8. októbra 2017, Terchová, Slovensko, chata Šípková,


Téma konferencie: pravdepodobnosť, štatistika, numerická matematika a ich aplikákcie


Line breaks within cells
 • line 1 BR line 2

 • Programový výbor

 • Organizačný výbor

 • Ubytovanie, strava a konferečný poplatok

 • Účastníci

 • Program

 • On-line registrácia

 • Dôležité termíny

 • Abstrakty


 • Prastan 2007


  CategoryHomepage

  KMaDGWiki: PRASTAN2017 (last edited 2017-09-26 12:22:55 by minarovam)