Differences between revisions 40 and 41
Revision 40 as of 2017-05-23 19:01:10
Size: 1210
Editor: minarovam
Comment:
Revision 41 as of 2017-05-23 19:03:51
Size: 1248
Editor: minarovam
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 18: Line 18:
 ||<rowspan=2>  Line breaks within cells::
 || line 1[[BR]]line 2||

KMDG SvF STU v Bratislave, FEI STU v Bratislave, FM UK, SŠDS, JSMF

PRASTAN 2017

Slovensko - česká konferencia

5. – 8. októbra 2017, Terchová, Slovensko, chata Šípková,


Téma konferencie: pravdepodobnosť, štatistika, numerická matematika a ich aplikákcie


Line breaks within cells
 • line 1BRline 2

 • Programový výbor

 • Organizačný výbor

 • Ubytovanie, strava a konferečný poplatok

 • Účastníci

 • Program

 • On-line registrácia

 • Dôležité termíny

 • Abstrakty ||||<bgcolor="#E0E0FF"> spanning 2 columns||


 • Prastan 2007


  CategoryHomepage

  KMaDGWiki: PRASTAN2017 (last edited 2017-09-26 12:22:55 by minarovam)