Differences between revisions 39 and 40
Revision 39 as of 2017-05-23 18:59:15
Size: 1288
Editor: minarovam
Comment:
Revision 40 as of 2017-05-23 19:01:10
Size: 1210
Editor: minarovam
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 18: Line 18:
 ||<rowspan=2> [[BR]]
 * '''[[ProgramovyVybor17|Programový výbor]]''' [[BR]]
[[BR]]

 * '''[[OrganizacnyVybor17|Organizačný výbor]]''' [[BR]]
[[BR]]

 * '''[[UbytovanieStravaAKonferencnyPoplatok17|Ubytovanie, strava a konferečný poplatok]]''' [[BR]]
[[BR]]

 * '''[[Ucastnici17|Účastníci]]'''[[BR]]
[[BR]]
 * '''[[Program17|Program]] ''' [[BR]]
[[BR]]

 * '''[[http://www.math.sk/dataform/public/form/prastan2017|On-line registrácia]]'''[[BR]]
[[BR]]
 ||<rowspan=2>
 * '''[[ProgramovyVybor17|Programový výbor]]'''

 * '''[[OrganizacnyVybor17|Organizačný výbor]]'''

 * '''[[UbytovanieStravaAKonferencnyPoplatok17|Ubytovanie, strava a konferečný poplatok]]'''

 * '''[[Ucastnici17|Účastníci]]'''

 * '''[[Program17|Program]] '''

 * '''[[http://www.math.sk/dataform/public/form/prastan2017|On-line registrácia]]'''

KMDG SvF STU v Bratislave, FEI STU v Bratislave, FM UK, SŠDS, JSMF

PRASTAN 2017

Slovensko - česká konferencia

5. – 8. októbra 2017, Terchová, Slovensko, chata Šípková,


Téma konferencie: pravdepodobnosť, štatistika, numerická matematika a ich aplikákciePrastan 2007


CategoryHomepage

KMaDGWiki: PRASTAN2017 (last edited 2017-09-26 12:22:55 by minarovam)