Differences between revisions 47 and 48
Revision 47 as of 2013-02-15 11:51:12
Size: 2100
Editor: vaclavikova
Comment:
Revision 48 as of 2013-05-06 13:30:00
Size: 2100
Editor: vaclavikova
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 44: Line 44:
                             *'''abstrakt''' ...................do '''30.4. 2013''', najviac 2 strany - formát pdf - Zborník abstraktov bude internetový na web-stránke konferencie PRASTAN 2013                              *'''abstrakt''' ...................do '''10.5. 2013''', najviac 2 strany - formát pdf - Zborník abstraktov bude internetový na web-stránke konferencie PRASTAN 2013

KMDG SvF STU v Bratislave, FM UK, SŠDS, JSMF

PRASTAN 2013

Slovensko - Česká konferencia

27. – 29. mája 2013, Kočovce, Slovensko


Téma konferencie: pravdepodobnosť, štatistika so zameraním na zhlukovacie metódy a iné viacrozmerné štatistické techniky, numerická matematika a jej aplikákcieHistória: || Prastan 2007||


CategoryHomepage

KMaDGWiki: PRASTAN2013 (last edited 2017-04-28 10:44:49 by jenca)