Differences between revisions 42 and 43
Revision 42 as of 2013-02-15 11:43:54
Size: 2261
Editor: vaclavikova
Comment:
Revision 43 as of 2013-02-15 11:44:49
Size: 2261
Editor: vaclavikova
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 45: Line 45:
                             *'''článok''' ..................... do '''30.5.2013''' bude uverejnený špeciálnom čísle časopisu '''Forum Statisticum Slovacum''', ([[https://www.math.sk/wiki/PRASTAN2013?action=AttachFile&do=view&target=PRASTAN-LaTeX.zip|tex&|do=get]], [[https://www.math.sk/wiki/PRASTAN2013?action=AttachFile&do=view&target=Prastan2013-meno.doc|doc]], [[https://www.math.sk/wiki/PRASTAN2013?action=AttachFile&do=view&target=Prastan2013-meno.docx|docx]]), a pdf, alebo, ak píšete v MS-worde, poslať treba pdf bez číslovania stránok                              *'''článok''' ..................... do '''30.5.2013''' bude uverejnený špeciálnom čísle časopisu '''Forum Statisticum Slovacum''', ([[https://www.math.sk/wiki/PRASTAN2013?action=AttachFile&do=view&target=PRASTAN-LaTeX.zip|tex|&do=get]], [[https://www.math.sk/wiki/PRASTAN2013?action=AttachFile&do=view&target=Prastan2013-meno.doc|doc]], [[https://www.math.sk/wiki/PRASTAN2013?action=AttachFile&do=view&target=Prastan2013-meno.docx|docx]]), a pdf, alebo, ak píšete v MS-worde, poslať treba pdf bez číslovania stránok

KMDG SvF STU v Bratislave, FM UK, SŠDS, JSMF

PRASTAN 2013

Slovensko - Česká konferencia

27. – 29. mája 2013, Kočovce, Slovensko


Téma konferencie: pravdepodobnosť, štatistika so zameraním na zhlukovacie metódy a iné viacrozmerné štatistické techniky, numerická matematika a jej aplikákcieHistória: || Prastan 2007||


CategoryHomepage

KMaDGWiki: PRASTAN2013 (last edited 2017-04-28 10:44:49 by jenca)