Differences between revisions 40 and 41
Revision 40 as of 2013-02-13 08:27:20
Size: 2302
Editor: vaclavikova
Comment:
Revision 41 as of 2013-02-13 10:29:05
Size: 2253
Editor: jenca
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 43: Line 43:
                             * [[http://www.math.sk/wiki/PRASTAN2013?action=AttachFile&do=get&target=Prihlasovaci_formular_PRASTAN2013.xls|Prihlasovaci formular]] do '''31.3. 2013,''' e-mailom na adresu prastan-2013@math.sk                              * [[attachment:Prihlasovaci_formular_PRASTAN2013.xls|Prihlasovaci formular|&do=get]] do '''31.3. 2013,''' e-mailom na adresu prastan-2013@math.sk

KMDG SvF STU v Bratislave, FM UK, SŠDS, JSMF

PRASTAN 2013

Slovensko - Česká konferencia

27. – 29. mája 2013, Kočovce, Slovensko


Téma konferencie: pravdepodobnosť, štatistika so zameraním na zhlukovacie metódy a iné viacrozmerné štatistické techniky, numerická matematika a jej aplikákcieHistória: || Prastan 2007||


CategoryHomepage

KMaDGWiki: PRASTAN2013 (last edited 2017-04-28 10:44:49 by jenca)