Differences between revisions 1 and 154 (spanning 153 versions)
Revision 1 as of 2007-09-20 08:59:20
Size: 1142
Editor: 147
Comment:
Revision 154 as of 2016-12-16 07:26:44
Size: 3087
Editor: jenca
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 3: Line 3:
2007/08 -- ZS <<Pozor>>
 * Druhé skúšobné cvičenie [[attachment:cv2_sk_2016_zs.pdf]]
<<Pohov>>
Line 5: Line 7:
== Vyučujúci == https://bitbucket.org/gjenca/os2016.2
Line 7: Line 9:
## Doplň vyučujúcich

 * Gejza Jenča gejza.jenca@stuba.sk
 * Jozef Martin Kollar jmkollar@penguin.sk
== Skúška ==
Line 21: Line 20:
 * Textový editor vim
Line 23: Line 21:
 * Základy internetových protokolov
== Výsledky ==

##[[/Vysledky]]

== Ďalšie cvičenia ==

[[ /CviceniaZoShellu | Cvičenia zo shellu]]

[[attachment:python_zadania.pdf | Cvičenia z Pythonu]]

== Materiály ==

 * [[attachment:prva.pdf|pdf k prvej prednáške]]
 * [[attachment:tahak_unix.pdf|Ťahák - príkazy v UNIXe]]
 * [[attachment:tahak_python.pdf|Ťahák - Python (komplexný)]]
 * [[http://www.yukoncollege.yk.ca/~ttopper/COMP118/rCheatSheet.html|Ťahák - Python (jednoduchší)]]
 * http://bitbucket.org/gjenca/c_vyuka_public repozitar s C programami
 * http://bitbucket.org/gjenca/python_vyuka_public repozitar s python programami
Line 28: Line 44:
 1. ''Začínáme programovat v jazyce Python'', Daryl Harms, Kenneth McDonald; Computer Press, 2003 (nie je nutné, stačí dokumentácia v systéme)  1. ''Začínáme programovat v jazyce Python'', Daryl Harms, Kenneth !McDonald; Computer Press, 2003
 1. ''Learning Python'',, Mark Lutz, David Ascher; O'Reilly 2007, http://slav0nic.org.ua/static/books/python/OReilly.Learning.Python.3rd.Edition.Oct.2007.eBook-BBL.rar
Line 31: Line 48:
 1. ''How To Ask Questions The Smart Way'', Eric Steven Raymond, http://www.catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html
 1. ''Dive into Python'', Mark Pilgrim, http://www.diveintopython.org/
 1. ''Advanced Bash-Scripting Guide'', Mendel Cooper, http://tldp.org/guides.html
 1. ''GNU/Linux Command-Line Tools Summary'', Gareth Anderson, http://tldp.org/guides.html
 1. ''A Byte of Python'', Swaroop C H, http://www.swaroopch.com/notes/Python
 1. ''How to Think Like a Computer Scientist'', Jeffrey Elkner, Allen B. Downey and Chris Meyers, http://openbookproject.net//thinkCSpy/
 1. Mercurial: The Definitive Guide by Bryan O'Sullivan, http://hgbook.red-bean.com/

== Webové stránky ==

 1. http://www.root.cz/clanky/regularni-vyrazy-1/ seriál o regulárnych výrazoch od P. Satrapu
 1. http://www.py.cz/ Český server venovaný Pythonu, obsahuje aj dokumentáciu k starším verziám Pythonu
 1. Mercurial SCM, http://mercurial.selenic.com/
 1. Python documentation, http://docs.python.org/
 1. A Guide to Python's Magic Methods, http://www.rafekettler.com/magicmethods.html
Line 34: Line 67:
20 bodov zo 40. Body sa budú udeľovať v rámci cvičení. 15 bodov z 30. Body sa budú udeľovať v rámci cvičení. Budú 2 zápočtové cvičenia, jedno zo shell
scriptov a jedno z Pythonu.
Line 38: Line 72:
== Výsledky == ## http://bitbucket.org/gjenca/csv2html2012

== Ostatné ==

## http://bitbucket.org/gjenca/vimrc

Operačné systémy

https://bitbucket.org/gjenca/os2016.2

Skúška

Stručná osnova predmetu

 • Princípy OS Unix/Linux
 • Základy práce so systémom
 • Súborový systém
 • Užívatelia a skupiny
 • Procesy, rúry
 • Prehľad základných utilít
 • Programovanie v shelli, skripty
 • Programovací jazyk Python

Výsledky

Ďalšie cvičenia

Cvičenia zo shellu

Cvičenia z Pythonu

Materiály

Literatúra

 1. Linux: Příručka českého uživatele, Vilém Vychodil; Computer Press 2003, Brno (je žiadúce, aby každý mal svoju kópiu)

 2. Začínáme programovat v jazyce Python, Daryl Harms, Kenneth McDonald; Computer Press, 2003

 3. Learning Python,, Mark Lutz, David Ascher; O'Reilly 2007, http://slav0nic.org.ua/static/books/python/OReilly.Learning.Python.3rd.Edition.Oct.2007.eBook-BBL.rar

 4. The Art of Unix Programming, Eric S. Raymond, http://www.faqs.org/docs/artu/

 5. Umění programování v Unixu, Eric S. Raymond, (český preklad horeuvedeného)

 6. How To Ask Questions The Smart Way, Eric Steven Raymond, http://www.catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html

 7. Dive into Python, Mark Pilgrim, http://www.diveintopython.org/

 8. Advanced Bash-Scripting Guide, Mendel Cooper, http://tldp.org/guides.html

 9. GNU/Linux Command-Line Tools Summary, Gareth Anderson, http://tldp.org/guides.html

 10. A Byte of Python, Swaroop C H, http://www.swaroopch.com/notes/Python

 11. How to Think Like a Computer Scientist, Jeffrey Elkner, Allen B. Downey and Chris Meyers, http://openbookproject.net//thinkCSpy/

 12. Mercurial: The Definitive Guide by Bryan O'Sullivan, http://hgbook.red-bean.com/

Webové stránky

 1. http://www.root.cz/clanky/regularni-vyrazy-1/ seriál o regulárnych výrazoch od P. Satrapu

 2. http://www.py.cz/ Český server venovaný Pythonu, obsahuje aj dokumentáciu k starším verziám Pythonu

 3. Mercurial SCM, http://mercurial.selenic.com/

 4. Python documentation, http://docs.python.org/

 5. A Guide to Python's Magic Methods, http://www.rafekettler.com/magicmethods.html

Podmienky na zápočet

15 bodov z 30. Body sa budú udeľovať v rámci cvičení. Budú 2 zápočtové cvičenia, jedno zo shell scriptov a jedno z Pythonu.

Príklady a cvičenia

Ostatné

KMaDGWiki: OperacneSystemy (last edited 2019-12-17 10:54:21 by jenca)