Differences between revisions 8 and 9
Revision 8 as of 2011-03-26 17:27:03
Size: 2262
Editor: jenca
Comment:
Revision 9 as of 2011-03-26 17:34:36
Size: 2762
Editor: jenca
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 20: Line 20:
   
Line 27: Line 30:
Line 90: Line 94:
zo svojho štandartného vstupu a zapísať HTML ''stránku'' na svoj štandartný
výstup. Aby vznikla funkčná HTML stránka, musí byť na začiatku
zo svojho štandartného vstupu a zapísať zodpovedajúcu HTML ''stránku'' na svoj štandartný výstup. Aby vznikla funkčná HTML stránka, musí byť na začiatku
Line 108: Line 111:

Medzi tými dvomi textami, samozrejme, musí byť štandartný vstup vo wiki syntaxi transformovaný do HTML. Predvediem to na cvičení, aby neboli nejasnosti.

== Pomôcky ==

Toto nie je myslené ako predpis, ako to nevyhnutne má byť.
Ak to spravíte inak a lepšie, budem ešte šťastnejší a spokojnejší ako zvyčajne.

Základný cyklus v mojom riešení je
{{{
while read LINE
do
...
done
}}}

Vnútri prebieha spracovanie obsahu premennej LINE.

Zadanie zo shellu : wiki syntax

Úvod

Písať webové stránky priamo v HTML je nepríjemná vec, preto sa ľudia tomu snažia vyhnúť. Jeden zo spôsobov je napísať text s jednoduchými a prehľadnými formátovacími značkami a previesť ho do HTML.

Wiki je jednoduchý a ľahko použiteľný jazyk, ktorý sa používa ako zdrojový kód pre HTML.

Príklad zdrojového kódu v jazyku wiki:

= Toto je nadpis =
== Toto je podnadpis ==

Obsah odstavca
Odstavec môže mať veľa riadkov
 Ďalší odstavec
Odstavec nemusí končiť iba prázdným riadkom, aj nadpis 
ukončí odstavec.
== Druhý podnadpis ==

Blabla


= Ahoj =  

== Končíme ==

Posledný odstavec.

Príklad zodpovedajúceho HTML

<h1>1  Toto je nadpis </h1>
<h2>2.1  Toto je podnadpis </h2>
<p>
Obsah odstavca
Odstavec môže mať veľa riadkov
</p>
<p>
Ďalší odstavec
Odstavec nemusí končiť iba prázdným riadkom, aj nadpis
ukončí odstavec.
</p>
<h2>2.2  Druhý podnadpis </h2>
<p>
Blabla
</p>
<h1>2  Ahoj </h1>
<h2>3.1  Končíme </h2>
<p>
Posledný odstavec.
</p>

A takto to HTML vyzerá v browseri:

1 Toto je nadpis

2.1 Toto je podnadpis

Obsah odstavca Odstavec môže mať veľa riadkov

Ďalší odstavec Odstavec nemusí končiť iba prázdným riadkom, aj nadpis ukončí odstavec.

2.2 Druhý podnadpis

Blabla

2 Ahoj

3.1 Končíme

Posledný odstavec.

Zadanie

Napíšte shellovský skript, ktorého úlohou je prečítať text vo wiki syntaxi zo svojho štandartného vstupu a zapísať zodpovedajúcu HTML stránku na svoj štandartný výstup. Aby vznikla funkčná HTML stránka, musí byť na začiatku vypísaná táto záhadná vec

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="sk" lang="sk">
<head>
<meta http-equiv="Content-type"  content="text/html;charset=UTF-8" />
<body>

a na konci toto:

</body>
</html>

Medzi tými dvomi textami, samozrejme, musí byť štandartný vstup vo wiki syntaxi transformovaný do HTML. Predvediem to na cvičení, aby neboli nejasnosti.

Pomôcky

Toto nie je myslené ako predpis, ako to nevyhnutne má byť. Ak to spravíte inak a lepšie, budem ešte šťastnejší a spokojnejší ako zvyčajne.

Základný cyklus v mojom riešení je

while read LINE
do
...
done

Vnútri prebieha spracovanie obsahu premennej LINE.

KMaDGWiki: OperacneSystemy/Zadanie1 (last edited 2011-03-26 22:09:37 by jenca)