Differences between revisions 7 and 8
Revision 7 as of 2011-03-26 17:19:55
Size: 1623
Editor: jenca
Comment:
Revision 8 as of 2011-03-26 17:27:03
Size: 2262
Editor: jenca
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 2: Line 2:

== Úvod ==
Line 57: Line 59:
Line 58: Line 61:
Line 82: Line 86:

== Zadanie ==

Napíšte shellovský skript, ktorého úlohou je prečítať text vo wiki syntaxi
zo svojho štandartného vstupu a zapísať HTML ''stránku'' na svoj štandartný
výstup. Aby vznikla funkčná HTML stránka, musí byť na začiatku
vypísaná táto záhadná vec

{{{
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="sk" lang="sk">
<head>
<meta http-equiv="Content-type" content="text/html;charset=UTF-8" />
<body>
}}}

a na konci toto:

{{{
</body>
</html>
}}}

Zadanie zo shellu : wiki syntax

Úvod

Písať webové stránky priamo v HTML je nepríjemná vec, preto sa ľudia tomu snažia vyhnúť. Jeden zo spôsobov je napísať text s jednoduchými a prehľadnými formátovacími značkami a previesť ho do HTML.

Wiki je jednoduchý a ľahko použiteľný jazyk, ktorý sa používa ako zdrojový kód pre HTML.

Príklad zdrojového kódu v jazyku wiki:

= Toto je nadpis =
== Toto je podnadpis ==

Obsah odstavca
Odstavec môže mať veľa riadkov

Ďalší odstavec
Odstavec nemusí končiť iba prázdným riadkom, aj nadpis 
ukončí odstavec.
== Druhý podnadpis ==

Blabla

= Ahoj =  

== Končíme ==

Posledný odstavec.

Príklad zodpovedajúceho HTML

<h1>1  Toto je nadpis </h1>
<h2>2.1  Toto je podnadpis </h2>
<p>
Obsah odstavca
Odstavec môže mať veľa riadkov
</p>
<p>
Ďalší odstavec
Odstavec nemusí končiť iba prázdným riadkom, aj nadpis
ukončí odstavec.
</p>
<h2>2.2  Druhý podnadpis </h2>
<p>
Blabla
</p>
<h1>2  Ahoj </h1>
<h2>3.1  Končíme </h2>
<p>
Posledný odstavec.
</p>

A takto to HTML vyzerá v browseri:

1 Toto je nadpis

2.1 Toto je podnadpis

Obsah odstavca Odstavec môže mať veľa riadkov

Ďalší odstavec Odstavec nemusí končiť iba prázdným riadkom, aj nadpis ukončí odstavec.

2.2 Druhý podnadpis

Blabla

2 Ahoj

3.1 Končíme

Posledný odstavec.

Zadanie

Napíšte shellovský skript, ktorého úlohou je prečítať text vo wiki syntaxi zo svojho štandartného vstupu a zapísať HTML stránku na svoj štandartný výstup. Aby vznikla funkčná HTML stránka, musí byť na začiatku vypísaná táto záhadná vec

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="sk" lang="sk">
<head>
<meta http-equiv="Content-type"  content="text/html;charset=UTF-8" />
<body>

a na konci toto:

</body>
</html>

KMaDGWiki: OperacneSystemy/Zadanie1 (last edited 2011-03-26 22:09:37 by jenca)