Differences between revisions 6 and 7
Revision 6 as of 2011-03-26 17:13:40
Size: 713
Editor: jenca
Comment:
Revision 7 as of 2011-03-26 17:19:55
Size: 1623
Editor: jenca
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 33: Line 33:

Príklad zodpovedajúceho HTML
{{{
<h1>1 Toto je nadpis </h1>
<h2>2.1 Toto je podnadpis </h2>
<p>
Obsah odstavca
Odstavec môže mať veľa riadkov
</p>
<p>
Ďalší odstavec
Odstavec nemusí končiť iba prázdným riadkom, aj nadpis
ukončí odstavec.
</p>
<h2>2.2 Druhý podnadpis </h2>
<p>
Blabla
</p>
<h1>2 Ahoj </h1>
<h2>3.1 Končíme </h2>
<p>
Posledný odstavec.
</p>
}}}
A takto to HTML vyzerá v browseri:
{{{#!HTML
<div style="border:2px solid black;background-color:#FFA;padding:1em;">
<h1>1 Toto je nadpis </h1>
<h2>2.1 Toto je podnadpis </h2>
<p>
Obsah odstavca
Odstavec môže mať veľa riadkov
</p>
<p>
Ďalší odstavec
Odstavec nemusí končiť iba prázdným riadkom, aj nadpis
ukončí odstavec.
</p>
<h2>2.2 Druhý podnadpis </h2>
<p>
Blabla
</p>
<h1>2 Ahoj </h1>
<h2>3.1 Končíme </h2>
<p>
Posledný odstavec.
</p>
</div>
}}}

Zadanie zo shellu : wiki syntax

Písať webové stránky priamo v HTML je nepríjemná vec, preto sa ľudia tomu snažia vyhnúť. Jeden zo spôsobov je napísať text s jednoduchými a prehľadnými formátovacími značkami a previesť ho do HTML.

Wiki je jednoduchý a ľahko použiteľný jazyk, ktorý sa používa ako zdrojový kód pre HTML.

Príklad zdrojového kódu v jazyku wiki:

= Toto je nadpis =
== Toto je podnadpis ==

Obsah odstavca
Odstavec môže mať veľa riadkov

Ďalší odstavec
Odstavec nemusí končiť iba prázdným riadkom, aj nadpis 
ukončí odstavec.
== Druhý podnadpis ==

Blabla

= Ahoj =  

== Končíme ==

Posledný odstavec.

Príklad zodpovedajúceho HTML

<h1>1  Toto je nadpis </h1>
<h2>2.1  Toto je podnadpis </h2>
<p>
Obsah odstavca
Odstavec môže mať veľa riadkov
</p>
<p>
Ďalší odstavec
Odstavec nemusí končiť iba prázdným riadkom, aj nadpis
ukončí odstavec.
</p>
<h2>2.2  Druhý podnadpis </h2>
<p>
Blabla
</p>
<h1>2  Ahoj </h1>
<h2>3.1  Končíme </h2>
<p>
Posledný odstavec.
</p>

A takto to HTML vyzerá v browseri:

1 Toto je nadpis

2.1 Toto je podnadpis

Obsah odstavca Odstavec môže mať veľa riadkov

Ďalší odstavec Odstavec nemusí končiť iba prázdným riadkom, aj nadpis ukončí odstavec.

2.2 Druhý podnadpis

Blabla

2 Ahoj

3.1 Končíme

Posledný odstavec.

KMaDGWiki: OperacneSystemy/Zadanie1 (last edited 2011-03-26 22:09:37 by jenca)