Differences between revisions 5 and 6
Revision 5 as of 2009-04-16 23:44:49
Size: 1319
Editor: dial-95-105-158-139-orange
Comment:
Revision 6 as of 2011-03-26 17:13:40
Size: 713
Editor: jenca
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
## page was renamed from OperacneSystemy/Zadanie1
= Zadanie 1 =
= Zadanie zo shellu : wiki syntax =
Line 4: Line 3:
Prvé domáce zadanie bude o spracovaní HTML. Na cvičení 17.apríla ho budete ešte rozširovať
a výsledok odovzdáte.
Písať webové stránky priamo v HTML je
nepríjemná vec, preto sa ľudia tomu snažia vyhnúť.
Jeden zo spôsobov je napísať text s jednoduchými
a prehľadnými formátovacími značkami a previesť ho do HTML.
Line 7: Line 8:
Prvý problém na ktorý narazíme pri vyťahovaní nejakých informácií z HTML je, že to nie
je riadkovo orientovaný jazyk. HTML tagy môžu začínať a končiť nezávisle od konca riadku.
Wiki je jednoduchý a ľahko použiteľný jazyk,
ktorý sa používa ako zdrojový kód pre HTML.
Line 10: Line 11:
Naproti tomu UNIXové utility na spracovanie textu sú riadkovo orientované. Príklad zdrojového kódu v jazyku wiki:
{{{
= Toto je nadpis =
== Toto je podnadpis ==
Line 12: Line 16:
== Prvá časť == Obsah odstavca
Odstavec môže mať veľa riadkov
Line 14: Line 19:
Napíšte skript, ktorý ak dostane na štandartný vstup HTML kód, vráti ekvivalentný HTML kód ktorý je
ale vhodný na riadkové spracovanie - v každom riadku má práve jeden tag.
Ďalší odstavec
Odstavec nemusí končiť iba prázdným riadkom, aj nadpis
ukončí odstavec.
== Druhý podnadpis ==
Line 17: Line 24:
[[attachment:PocitacoveSiete/Zadanie1/priklad1_input.html.txt|Príklad vstupu]]
[[attachment:PocitacoveSiete/Zadanie1/priklad1_output.html.txt|Príklad výstupu]]
Blabla
Line 20: Line 26:
'''Pomôcka:''' Použite `tr` a `sed`. Riešenie má pár znakov. = Ahoj =
Line 22: Line 28:
== Druhá časť == == Končíme ==
Line 24: Line 30:
Rozšírte váš skript tak, aby vyhľadal a vypísal všetky tagy prislúchajúce obrázkom zobrazeným
na stránke. Zodpovedajúci tag je `<img src=`. Pozor na medzery, malé a veľké písmená.
Posledný odstavec.
Line 27: Line 32:
[[attachment:PocitacoveSiete/Zadanie1/priklad2_input.html.txt|Príklad vstupu]]
[[attachment:PocitacoveSiete/Zadanie1/priklad2_output.html.txt|Príklad výstupu]]
}}}

Zadanie zo shellu : wiki syntax

Písať webové stránky priamo v HTML je nepríjemná vec, preto sa ľudia tomu snažia vyhnúť. Jeden zo spôsobov je napísať text s jednoduchými a prehľadnými formátovacími značkami a previesť ho do HTML.

Wiki je jednoduchý a ľahko použiteľný jazyk, ktorý sa používa ako zdrojový kód pre HTML.

Príklad zdrojového kódu v jazyku wiki:

= Toto je nadpis =
== Toto je podnadpis ==

Obsah odstavca
Odstavec môže mať veľa riadkov

Ďalší odstavec
Odstavec nemusí končiť iba prázdným riadkom, aj nadpis 
ukončí odstavec.
== Druhý podnadpis ==

Blabla

= Ahoj =  

== Končíme ==

Posledný odstavec.

KMaDGWiki: OperacneSystemy/Zadanie1 (last edited 2011-03-26 22:09:37 by jenca)