Differences between revisions 4 and 5
Revision 4 as of 2009-03-25 12:52:26
Size: 1318
Editor: 147
Comment:
Revision 5 as of 2009-04-16 23:44:49
Size: 1319
Editor: dial-95-105-158-139-orange
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 4: Line 4:
Prvé domáce zadanie bude o spracovaní HTML. Na cvičení 3.apríla ho budete ešte rozširovať Prvé domáce zadanie bude o spracovaní HTML. Na cvičení 17.apríla ho budete ešte rozširovať

Zadanie 1

Prvé domáce zadanie bude o spracovaní HTML. Na cvičení 17.apríla ho budete ešte rozširovať a výsledok odovzdáte.

Prvý problém na ktorý narazíme pri vyťahovaní nejakých informácií z HTML je, že to nie je riadkovo orientovaný jazyk. HTML tagy môžu začínať a končiť nezávisle od konca riadku.

Naproti tomu UNIXové utility na spracovanie textu sú riadkovo orientované.

Prvá časť

Napíšte skript, ktorý ak dostane na štandartný vstup HTML kód, vráti ekvivalentný HTML kód ktorý je ale vhodný na riadkové spracovanie - v každom riadku má práve jeden tag.

Príklad vstupu Príklad výstupu

Pomôcka: Použite tr a sed. Riešenie má pár znakov.

Druhá časť

Rozšírte váš skript tak, aby vyhľadal a vypísal všetky tagy prislúchajúce obrázkom zobrazeným na stránke. Zodpovedajúci tag je <img src=. Pozor na medzery, malé a veľké písmená.

Príklad vstupu Príklad výstupu

KMaDGWiki: OperacneSystemy/Zadanie1 (last edited 2011-03-26 22:09:37 by jenca)