Differences between revisions 10 and 11
Revision 10 as of 2011-03-26 17:54:18
Size: 4171
Editor: jenca
Comment:
Revision 11 as of 2011-03-26 18:07:07
Size: 4432
Editor: jenca
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 114: Line 114:
Nechcem, aby váš skript ukladal svoj výstup sám od seba do súboru.
Má to byť textový filter, pretože tak je to flexibilnejšie a lepšie.
To znamená, že základné použitie je
{{{
vas_skript < vstupny_subor_vo_wiki_jazyku > subor_v_html
}}}

Zadanie zo shellu : wiki syntax

Úvod

Písať webové stránky priamo v HTML je nepríjemná vec, preto sa ľudia tomu snažia vyhnúť. Jeden zo spôsobov je napísať text s jednoduchými a prehľadnými formátovacími značkami a previesť ho do HTML.

Wiki je jednoduchý a ľahko použiteľný jazyk, ktorý sa používa ako zdrojový kód pre HTML.

Príklad zdrojového kódu v jazyku wiki:

= Toto je nadpis =
== Toto je podnadpis ==

Obsah odstavca
Odstavec môže mať veľa riadkov
 Ďalší odstavec
Odstavec nemusí končiť iba prázdným riadkom, aj nadpis 
ukončí odstavec.
== Druhý podnadpis ==

Blabla


   = Ahoj =  

== Končíme ==

Posledný odstavec.

Príklad zodpovedajúceho HTML

<h1>1  Toto je nadpis </h1>
<h2>2.1  Toto je podnadpis </h2>
<p>
Obsah odstavca
Odstavec môže mať veľa riadkov
</p>
<p>
Ďalší odstavec
Odstavec nemusí končiť iba prázdným riadkom, aj nadpis
ukončí odstavec.
</p>
<h2>2.2  Druhý podnadpis </h2>
<p>
Blabla
</p>
<h1>2  Ahoj </h1>
<h2>3.1  Končíme </h2>
<p>
Posledný odstavec.
</p>

A takto to HTML vyzerá v browseri:

1 Toto je nadpis

2.1 Toto je podnadpis

Obsah odstavca Odstavec môže mať veľa riadkov

Ďalší odstavec Odstavec nemusí končiť iba prázdným riadkom, aj nadpis ukončí odstavec.

2.2 Druhý podnadpis

Blabla

2 Ahoj

3.1 Končíme

Posledný odstavec.

Zadanie

Napíšte shellovský skript, ktorého úlohou je prečítať text vo wiki syntaxi zo svojho štandartného vstupu a zapísať zodpovedajúcu HTML stránku na svoj štandartný výstup. Aby vznikla funkčná HTML stránka, musí byť na začiatku vypísaná táto záhadná vec

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="sk" lang="sk">
<head>
<meta http-equiv="Content-type"  content="text/html;charset=UTF-8" />
<body>

a na konci toto:

</body>
</html>

Medzi tými dvomi textami, samozrejme, musí byť štandartný vstup vo wiki syntaxi transformovaný do HTML. Predvediem to na cvičení, aby neboli nejasnosti.

Nechcem, aby váš skript ukladal svoj výstup sám od seba do súboru. Má to byť textový filter, pretože tak je to flexibilnejšie a lepšie. To znamená, že základné použitie je

vas_skript < vstupny_subor_vo_wiki_jazyku > subor_v_html

Pomôcky

Toto nie je myslené ako predpis, ako to nevyhnutne má byť. Ak to spravíte inak a lepšie, budem ešte šťastnejší a spokojnejší ako zvyčajne.

Základný cyklus

Základný cyklus v mojom riešení je

while read LINE
do
...
done

Vnútri prebieha spracovanie obsahu premennej LINE.

Testovanie na regulárne výrazy

V premennej LINE máme uložený aktuálny riadok, bolo by dobre zistiť, či to je nadpis, podnadpis alebo trebárs prázdny riadok.

Dá sa to robiť pomocou echa a grepu takto:

if test -n "`echo "$LINE" | grep 'regularny_vyraz_sem'`"
then
...
fi

To je proste testovanie neprázdnosti reťazca Sú aj iné možnosti, jedna z nich je toto:

if echo "$LINE" | grep 'regularny_vyraz_sem' >/dev/null
then
...
fi

grep totiž dáva exit status 0 (t.j. pravda) iba ak regulárny výraz nájde vo svojom štandartnom vstupe.

Transformácia textu

Ak potrebujem transformovať reťazec (povedzme z neho niečo vystrihnúť) a priradiť ho do premennej, môžem použiť idióm

TRANSFORMOVANY_TEXT=`echo "$NIECO" | sed 's/regularny_vyraz/cim_nahradit/'

Pasce a problémy

  • Dajte si pozor na to, ako sa vytvárajú nové odstavce. Ja som potreboval dve pomocné stavové premenné. Toto je trochu na premýšľanie ale pomáhať s tým nebudem.
  • Premenné radšej dereferencujte takto: "$PREM" a nie takto $PREM. Môžu totiž nastať problémy, ak je obsahom premennej reťazec obsahujúci medzery. Uznávam, že na cviku som nebol v tomto dosť dôsledný, mea culpa. Ak totiž viem, že premenná neobsahuje medzery nemusím to robiť.

KMaDGWiki: OperacneSystemy/Zadanie1 (last edited 2011-03-26 22:09:37 by jenca)