KMaDGWiki

Licencie Mathematica používané v tomto momente

Online help is available at

http://reference.wolfram.com/network

MathLM Version: 12.1

MathLM Server: www-kmadg.svf.stuba.sk

Date: Thursday, March 04 2021 02:20:31

License Usage Summary:

  • License Total Total

Program Class in Use Authorized


Mathematica B 0 1000

MathKernel B 0 1000

Sub Mathematica B 0 8000

Sub MathKernel B 0 8000

Licenses in Use:

  • License

Program Version Class Username Hostname Duration


Výuka Mathematiky Letný semester 2019/2020

Pondelok

11:00-12:50

5 voľných licencii

Peter Frolkovič,

Utorok

8:00-9:50

2 voľne licencie

Oľga Stašová,

Utorok

15:00-16:50

14 voľných licencii

Lukáš Tomek,

Streda

8:00-9:50

5 voľných licencii

Oľga Stašová,

Streda

10:00-11:50

4 voľne licencie

Adam Šeliga, Optimalizácia experimentu

Streda

12:00-13:50

3 voľne licencie

Mária Minárová, Biomechanika

Streda

14:00-15:50

0 voľných licencii

Lukáš Tomek,

Stvrtok

11:00-12:50

14 voľných licencii

Lukáš Tomek,

KMaDGWiki: MathematicaLicencie (last edited 2020-02-25 11:51:44 by xmacakm1)