KMaDGWiki

Licencie Mathematica používané v tomto momente

Online help is available at

http://reference.wolfram.com/network

MathLM Version: 12.0

MathLM Server: www-kmadg.svf.stuba.sk

Date: Friday, December 13 2019 16:11:40

License Usage Summary:

  • License Total Total

Program Class in Use Authorized


Mathematica B 7 15

MathKernel B 7 15

Sub Mathematica B 0 120

Sub MathKernel B 0 120

Licenses in Use:

  • License

Program Version Class Username Hostname Duration


Mathematica 12.0 B tomek gauss.math.sk 1d 6h

Mathematica 12.0 B xzacharm B306 24:22

Mathematica 12.0 B xzacharm B306 3:57:45

Mathematica 12.0 B ambroz Galileo 3:49:45

Mathematica 12.0 B xbogia1 B306 3:47:26

Mathematica 12.0 B xmikovcikova B306 3:20:33

Mathematica 12.0 B xmikovcikova B306 3:20:09

MathKernel 12.0 B tomek gauss.math.sk 1d 6h

MathKernel 12.0 B xzacharm B306 24:17

MathKernel 12.0 B xzacharm B306 3:57:41

MathKernel 12.0 B ambroz Galileo 1:56:09

MathKernel 12.0 B xbogia1 B306 3:47:20

MathKernel 12.0 B xmikovcikova B306 3:20:28

MathKernel 12.0 B xmikovcikova B306 3:20:05

Výuka Mathematiky Zimný semester 2019/2020

pondelok

8:00-9:50

0 voľných licencii

Oľga Stasšová, Mathematica

utorok

14:00-15:50

0 voľných licencii

Matej Medľa, Mathematica

utorok

16:00-17:50

2 voľných licencii

Peter Frolkovič, Prúdenie

štvrtok

14:00-15:50

0 voľne licencie

Lukáš Tomek, Diferenciálna geometria

štvrtok

16:00-18:50

3 voľne licencie

Róbert Čunderlík, MOP

piatok

9:00-13:00

0 voľných licencii

Jana Kalická, doktorandi**

**Výuka bude prebiehať v dňoch(piatky): 4.10, 11.10, 8.11, 22.11, 29.11. a 13.12.

KMaDGWiki: MathematicaLicencie (last edited 2019-12-09 06:58:24 by xmacakm1)