Differences between revisions 45 and 46
Revision 45 as of 2019-12-09 06:58:24
Size: 925
Editor: xmacakm1
Comment:
Revision 46 as of 2020-02-17 10:39:56
Size: 369
Editor: xmacakm1
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 13: Line 13:
Výuka Mathematiky Zimný semester 2019/2020
||'''pondelok''' || 8:00-9:50 || 0 voľných licencii || ''Oľga Stasšová, Mathematica'' ||
||'''utorok''' || 14:00-15:50 || 0 voľných licencii || ''Matej Medľa, Mathematica'' ||
||'''utorok''' || 16:00-17:50 || 2 voľných licencii || ''Peter Frolkovič, Prúdenie'' ||
||'''štvrtok''' || 14:00-15:50 || 0 voľne licencie || ''Lukáš Tomek, Diferenciálna geometria'' ||
||'''štvrtok''' || 16:00-18:50 || 3 voľne licencie || ''Róbert Čunderlík, MOP'' ||
||'''piatok''' || 9:00-13:00 || 0 voľných licencii || ''Jana Kalická, doktorandi**'' ||

**Výuka bude prebiehať v dňoch(piatky): 4.10, 11.10, 8.11, 22.11, 29.11. a 13.12.
Výuka Mathematiky Letný semester 2019/2020
||'''streda''' || 10:00-11:50 || 4 voľne licencie || ''Adam Šeliga, Optimalizáciu experimentu'' ||

Licencie Mathematica používané v tomto momente

Online help is available at

http://reference.wolfram.com/network

MathLM Version: 12.1

MathLM Server: www-kmadg.svf.stuba.sk

Date: Saturday, September 26 2020 23:38:40

License Usage Summary:

  • License Total Total

Program Class in Use Authorized


Mathematica B 0 1000

MathKernel B 0 1000

Sub Mathematica B 0 8000

Sub MathKernel B 0 8000

Licenses in Use:

  • License

Program Version Class Username Hostname Duration


Výuka Mathematiky Letný semester 2019/2020

streda

10:00-11:50

4 voľne licencie

Adam Šeliga, Optimalizáciu experimentu

KMaDGWiki: MathematicaLicencie (last edited 2020-02-25 11:51:44 by xmacakm1)