Differences between revisions 44 and 45
Revision 44 as of 2019-11-11 10:43:22
Size: 918
Editor: xmacakm1
Comment:
Revision 45 as of 2019-12-09 06:58:24
Size: 925
Editor: xmacakm1
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 21: Line 21:
**Výuka bude prebiehať v dňoch(piatky): 4.10, 11.10, 8.11, 22.11 a 29.11. **Výuka bude prebiehať v dňoch(piatky): 4.10, 11.10, 8.11, 22.11, 29.11. a 13.12.

Licencie Mathematica používané v tomto momente

Online help is available at

http://reference.wolfram.com/network

MathLM Version: 12.1

MathLM Server: www-kmadg.svf.stuba.sk

Date: Saturday, September 26 2020 23:48:19

License Usage Summary:

  • License Total Total

Program Class in Use Authorized


Mathematica B 0 1000

MathKernel B 0 1000

Sub Mathematica B 0 8000

Sub MathKernel B 0 8000

Licenses in Use:

  • License

Program Version Class Username Hostname Duration


Výuka Mathematiky Zimný semester 2019/2020

pondelok

8:00-9:50

0 voľných licencii

Oľga Stasšová, Mathematica

utorok

14:00-15:50

0 voľných licencii

Matej Medľa, Mathematica

utorok

16:00-17:50

2 voľných licencii

Peter Frolkovič, Prúdenie

štvrtok

14:00-15:50

0 voľne licencie

Lukáš Tomek, Diferenciálna geometria

štvrtok

16:00-18:50

3 voľne licencie

Róbert Čunderlík, MOP

piatok

9:00-13:00

0 voľných licencii

Jana Kalická, doktorandi**

**Výuka bude prebiehať v dňoch(piatky): 4.10, 11.10, 8.11, 22.11, 29.11. a 13.12.

KMaDGWiki: MathematicaLicencie (last edited 2020-02-25 11:51:44 by xmacakm1)