Differences between revisions 43 and 44
Revision 43 as of 2019-10-30 08:57:40
Size: 903
Editor: kalicka
Comment:
Revision 44 as of 2019-11-11 10:43:22
Size: 918
Editor: xmacakm1
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 21: Line 21:
**Výuka bude prebiehať v dňoch(piatky): 4.10, 11.10, 8.11. **Výuka bude prebiehať v dňoch(piatky): 4.10, 11.10, 8.11, 22.11 a 29.11.

Licencie Mathematica používané v tomto momente

Online help is available at

http://reference.wolfram.com/network

MathLM Version: 12.0

MathLM Server: www-kmadg.svf.stuba.sk

Date: Friday, December 13 2019 15:58:49

License Usage Summary:

  • License Total Total

Program Class in Use Authorized


Mathematica B 7 15

MathKernel B 7 15

Sub Mathematica B 0 120

Sub MathKernel B 0 120

Licenses in Use:

  • License

Program Version Class Username Hostname Duration


Mathematica 12.0 B tomek gauss.math.sk 1d 6h

Mathematica 12.0 B xzacharm B306 11:31

Mathematica 12.0 B xzacharm B306 3:44:54

Mathematica 12.0 B ambroz Galileo 3:36:54

Mathematica 12.0 B xbogia1 B306 3:34:35

Mathematica 12.0 B xmikovcikova B306 3:07:42

Mathematica 12.0 B xmikovcikova B306 3:07:18

MathKernel 12.0 B tomek gauss.math.sk 1d 6h

MathKernel 12.0 B xzacharm B306 11:26

MathKernel 12.0 B xzacharm B306 3:44:50

MathKernel 12.0 B ambroz Galileo 1:43:18

MathKernel 12.0 B xbogia1 B306 3:34:29

MathKernel 12.0 B xmikovcikova B306 3:07:37

MathKernel 12.0 B xmikovcikova B306 3:07:14

Výuka Mathematiky Zimný semester 2019/2020

pondelok

8:00-9:50

0 voľných licencii

Oľga Stasšová, Mathematica

utorok

14:00-15:50

0 voľných licencii

Matej Medľa, Mathematica

utorok

16:00-17:50

2 voľných licencii

Peter Frolkovič, Prúdenie

štvrtok

14:00-15:50

0 voľne licencie

Lukáš Tomek, Diferenciálna geometria

štvrtok

16:00-18:50

3 voľne licencie

Róbert Čunderlík, MOP

piatok

9:00-13:00

0 voľných licencii

Jana Kalická, doktorandi**

**Výuka bude prebiehať v dňoch(piatky): 4.10, 11.10, 8.11, 22.11 a 29.11.

KMaDGWiki: MathematicaLicencie (last edited 2019-12-09 06:58:24 by xmacakm1)