Differences between revisions 42 and 43
Revision 42 as of 2019-10-04 11:53:53
Size: 889
Editor: xmacakm1
Comment:
Revision 43 as of 2019-10-30 08:57:40
Size: 903
Editor: kalicka
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 21: Line 21:
**Výuka bude prebiehať v dňoch: 4.10, 11.10. **Výuka bude prebiehať v dňoch(piatky): 4.10, 11.10, 8.11.

Licencie Mathematica používané v tomto momente

Online help is available at

http://reference.wolfram.com/network

MathLM Version: 12.1

MathLM Server: www-kmadg.svf.stuba.sk

Date: Saturday, September 26 2020 23:31:49

License Usage Summary:

  • License Total Total

Program Class in Use Authorized


Mathematica B 0 1000

MathKernel B 0 1000

Sub Mathematica B 0 8000

Sub MathKernel B 0 8000

Licenses in Use:

  • License

Program Version Class Username Hostname Duration


Výuka Mathematiky Zimný semester 2019/2020

pondelok

8:00-9:50

0 voľných licencii

Oľga Stasšová, Mathematica

utorok

14:00-15:50

0 voľných licencii

Matej Medľa, Mathematica

utorok

16:00-17:50

2 voľných licencii

Peter Frolkovič, Prúdenie

štvrtok

14:00-15:50

0 voľne licencie

Lukáš Tomek, Diferenciálna geometria

štvrtok

16:00-18:50

3 voľne licencie

Róbert Čunderlík, MOP

piatok

9:00-13:00

0 voľných licencii

Jana Kalická, doktorandi**

**Výuka bude prebiehať v dňoch(piatky): 4.10, 11.10, 8.11.

KMaDGWiki: MathematicaLicencie (last edited 2020-02-25 11:51:44 by xmacakm1)