Differences between revisions 41 and 42
Revision 41 as of 2019-09-29 07:32:10
Size: 882
Editor: xmacakm1
Comment:
Revision 42 as of 2019-10-04 11:53:53
Size: 889
Editor: xmacakm1
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 21: Line 21:
**Výuka bude prebiehať v dňoch: 4.10. **Výuka bude prebiehať v dňoch: 4.10, 11.10.

Licencie Mathematica používané v tomto momente

Online help is available at

http://reference.wolfram.com/network

MathLM Version: 12.0

MathLM Server: www-kmadg.svf.stuba.sk

Date: Friday, December 13 2019 16:48:12

License Usage Summary:

  • License Total Total

Program Class in Use Authorized


Mathematica B 7 15

MathKernel B 7 15

Sub Mathematica B 0 120

Sub MathKernel B 0 120

Licenses in Use:

  • License

Program Version Class Username Hostname Duration


Mathematica 12.0 B tomek gauss.math.sk 04:02

Mathematica 12.0 B xzacharm B306 1:00:54

Mathematica 12.0 B xzacharm B306 4:34:17

Mathematica 12.0 B ambroz Galileo 4:26:17

Mathematica 12.0 B xbogia1 B306 4:23:58

Mathematica 12.0 B xmikovcikova B306 3:57:05

Mathematica 12.0 B xmikovcikova B306 3:56:41

MathKernel 12.0 B tomek gauss.math.sk 03:59

MathKernel 12.0 B xzacharm B306 1:00:49

MathKernel 12.0 B xzacharm B306 4:34:13

MathKernel 12.0 B ambroz Galileo 2:32:41

MathKernel 12.0 B xbogia1 B306 4:23:52

MathKernel 12.0 B xmikovcikova B306 3:57:00

MathKernel 12.0 B xmikovcikova B306 3:56:37

Výuka Mathematiky Zimný semester 2019/2020

pondelok

8:00-9:50

0 voľných licencii

Oľga Stasšová, Mathematica

utorok

14:00-15:50

0 voľných licencii

Matej Medľa, Mathematica

utorok

16:00-17:50

2 voľných licencii

Peter Frolkovič, Prúdenie

štvrtok

14:00-15:50

0 voľne licencie

Lukáš Tomek, Diferenciálna geometria

štvrtok

16:00-18:50

3 voľne licencie

Róbert Čunderlík, MOP

piatok

9:00-13:00

0 voľných licencii

Jana Kalická, doktorandi**

**Výuka bude prebiehať v dňoch: 4.10, 11.10.

KMaDGWiki: MathematicaLicencie (last edited 2019-12-09 06:58:24 by xmacakm1)