Differences between revisions 41 and 42
Revision 41 as of 2019-09-29 07:32:10
Size: 882
Editor: xmacakm1
Comment:
Revision 42 as of 2019-10-04 11:53:53
Size: 889
Editor: xmacakm1
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 21: Line 21:
**Výuka bude prebiehať v dňoch: 4.10. **Výuka bude prebiehať v dňoch: 4.10, 11.10.

Licencie Mathematica používané v tomto momente

Online help is available at

http://reference.wolfram.com/network

MathLM Version: 12.1

MathLM Server: www-kmadg.svf.stuba.sk

Date: Thursday, August 06 2020 19:29:44

License Usage Summary:

  • License Total Total

Program Class in Use Authorized


Mathematica B 1 1000

MathKernel B 1 1000

Sub Mathematica B 0 8000

Sub MathKernel B 0 8000

Licenses in Use:

  • License

Program Version Class Username Hostname Duration


Mathematica 12.0 B ambroz Galileo 4:36:53

MathKernel 12.0 B ambroz Galileo 4:39:14

Výuka Mathematiky Zimný semester 2019/2020

pondelok

8:00-9:50

0 voľných licencii

Oľga Stasšová, Mathematica

utorok

14:00-15:50

0 voľných licencii

Matej Medľa, Mathematica

utorok

16:00-17:50

2 voľných licencii

Peter Frolkovič, Prúdenie

štvrtok

14:00-15:50

0 voľne licencie

Lukáš Tomek, Diferenciálna geometria

štvrtok

16:00-18:50

3 voľne licencie

Róbert Čunderlík, MOP

piatok

9:00-13:00

0 voľných licencii

Jana Kalická, doktorandi**

**Výuka bude prebiehať v dňoch: 4.10, 11.10.

KMaDGWiki: MathematicaLicencie (last edited 2020-02-25 11:51:44 by xmacakm1)