Differences between revisions 39 and 40
Revision 39 as of 2019-09-26 09:36:08
Size: 584
Editor: xmacakm1
Comment:
Revision 40 as of 2019-09-26 09:36:39
Size: 588
Editor: xmacakm1
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 19: Line 19:
Výuka bude prebiehať v dňoch: 4.10 **Výuka bude prebiehať v dňoch: 4.10.

Licencie Mathematica používané v tomto momente

Online help is available at

http://reference.wolfram.com/network

MathLM Version: 12.0

MathLM Server: www-kmadg.svf.stuba.sk

Date: Friday, December 13 2019 16:44:03

License Usage Summary:

  • License Total Total

Program Class in Use Authorized


Mathematica B 7 15

MathKernel B 7 15

Sub Mathematica B 0 120

Sub MathKernel B 0 120

Licenses in Use:

  • License

Program Version Class Username Hostname Duration


Mathematica 12.0 B tomek gauss.math.sk 1d 7h

Mathematica 12.0 B xzacharm B306 56:45

Mathematica 12.0 B xzacharm B306 4:30:08

Mathematica 12.0 B ambroz Galileo 4:22:08

Mathematica 12.0 B xbogia1 B306 4:19:49

Mathematica 12.0 B xmikovcikova B306 3:52:56

Mathematica 12.0 B xmikovcikova B306 3:52:32

MathKernel 12.0 B tomek gauss.math.sk 10:45

MathKernel 12.0 B xzacharm B306 56:40

MathKernel 12.0 B xzacharm B306 4:30:04

MathKernel 12.0 B ambroz Galileo 2:28:32

MathKernel 12.0 B xbogia1 B306 4:19:43

MathKernel 12.0 B xmikovcikova B306 3:52:51

MathKernel 12.0 B xmikovcikova B306 3:52:28

Výuka Mathematiky Zimný semester 2019/2020

utorok

14:00-16:50

0 voľných licencii

Matej Medľa, Mathematica

štvrtok

16:00-17:50

3 voľne licencie

Róbert Čunderlík, MOP

piatok

9:00-13:00

0 voľných licencii

Jana Kalická, doktorandi**

**Výuka bude prebiehať v dňoch: 4.10.

KMaDGWiki: MathematicaLicencie (last edited 2019-12-09 06:58:24 by xmacakm1)