Differences between revisions 39 and 41 (spanning 2 versions)
Revision 39 as of 2019-09-26 09:36:08
Size: 584
Editor: xmacakm1
Comment:
Revision 41 as of 2019-09-29 07:32:10
Size: 882
Editor: xmacakm1
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 14: Line 14:

||'''utorok''' || 14:00-16:50 || 0 voľných licencii || ''Matej Medľa, Mathematica'' ||
||'''štvrtok''' || 16:00-17:50 || 3 voľne licencie || ''Róbert Čunderlík, MOP'' ||
||'''pondelok''' || 8:00-9:50 || 0 voľných licencii || ''Oľga Stasšová, Mathematica'' ||
||'''utorok''' || 14:00-15:50 || 0 voľných licencii || ''Matej Medľa, Mathematica'' ||
||'''utorok''' || 16:00-17:50 || 2 voľných licencii || ''Peter Frolkovič, Prúdenie'' ||
||'''štvrtok''' || 14:00-15:50 || 0 voľne licencie || ''Lukáš Tomek, Diferenciálna geometria'' ||
||'''štvrtok''' || 16:00-18:50 || 3 voľne licencie || ''Róbert Čunderlík, MOP'' ||
Line 19: Line 21:
Výuka bude prebiehať v dňoch: 4.10 **Výuka bude prebiehať v dňoch: 4.10.

Licencie Mathematica používané v tomto momente

Online help is available at

http://reference.wolfram.com/network

MathLM Version: 12.1

MathLM Server: www-kmadg.svf.stuba.sk

Date: Saturday, July 11 2020 21:48:44

License Usage Summary:

  • License Total Total

Program Class in Use Authorized


Mathematica B 1 15

MathKernel B 1 15

Sub Mathematica B 0 120

Sub MathKernel B 0 120

Licenses in Use:

  • License

Program Version Class Username Hostname Duration


Mathematica 12.0 B ambroz Galileo 9:27:58

MathKernel 12.0 B ambroz Galileo 9:26:22

Výuka Mathematiky Zimný semester 2019/2020

pondelok

8:00-9:50

0 voľných licencii

Oľga Stasšová, Mathematica

utorok

14:00-15:50

0 voľných licencii

Matej Medľa, Mathematica

utorok

16:00-17:50

2 voľných licencii

Peter Frolkovič, Prúdenie

štvrtok

14:00-15:50

0 voľne licencie

Lukáš Tomek, Diferenciálna geometria

štvrtok

16:00-18:50

3 voľne licencie

Róbert Čunderlík, MOP

piatok

9:00-13:00

0 voľných licencii

Jana Kalická, doktorandi**

**Výuka bude prebiehať v dňoch: 4.10.

KMaDGWiki: MathematicaLicencie (last edited 2020-02-25 11:51:44 by xmacakm1)