Differences between revisions 38 and 40 (spanning 2 versions)
Revision 38 as of 2019-02-26 14:09:07
Size: 643
Editor: xmedla
Comment:
Revision 40 as of 2019-09-26 09:36:39
Size: 588
Editor: xmacakm1
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 13: Line 13:
Výuka Mathematiky Letny semester 2018/2019 Výuka Mathematiky Zimný semester 2019/2020
Line 15: Line 15:
||'''streda''' || 10:00-11:40 || 7 voľnych licencii || ''Adam Seliga, Optimalizacia experimentu'' ||
||'''streda''' || 14:00-15:40 || 5 voľnych licencii || ''Lukas Tomek'' ||
||'''streda''' || 16:00-17:50 || 1 voľna licencia || ''Balazs Kosa, Financna matematika'' ||
||'''stvrtok''' || 9:00-12:50 || 4 voľne licencie || ''Olga Stasova, Softver Mathematica 2'' ||
||'''utorok''' || 14:00-16:50 || 0 voľných licencii || ''Matej Medľa, Mathematica'' ||
||'''štvrtok''' || 16:00-17:50 || 3 voľne licencie || ''Róbert Čunderlík, MOP'' ||
||'''piatok''' || 9:00-13:00 || 0 voľných licencii || ''Jana Kalická, doktorandi**'' ||

**Výuka bude prebiehať v dňoch: 4.10.

Licencie Mathematica používané v tomto momente

Online help is available at

http://reference.wolfram.com/network

MathLM Version: 12.0

MathLM Server: www-kmadg.svf.stuba.sk

Date: Friday, January 24 2020 13:21:48

License Usage Summary:

  • License Total Total

Program Class in Use Authorized


Mathematica B 3 15

MathKernel B 4 15

Sub Mathematica B 0 120

Sub MathKernel B 0 120

Licenses in Use:

  • License

Program Version Class Username Hostname Duration


Mathematica 12.0 B ambroz tesla.math.sk 4d 18h

Mathematica 12.0 B stupnanova tesla.math.sk 1d 3h

Mathematica 11.2 B olga drblikova_PC.math.s 3:20:52

MathKernel 12.0 B ambroz tesla.math.sk 4d 18h

MathKernel 12.0 B stupnanova tesla.math.sk 1d 1h

MathKernel 12.0 B medla gauss.math.sk 19:22:15

MathKernel 11.2 B olga drblikova_PC.math.s 3:20:49

Výuka Mathematiky Zimný semester 2019/2020

utorok

14:00-16:50

0 voľných licencii

Matej Medľa, Mathematica

štvrtok

16:00-17:50

3 voľne licencie

Róbert Čunderlík, MOP

piatok

9:00-13:00

0 voľných licencii

Jana Kalická, doktorandi**

**Výuka bude prebiehať v dňoch: 4.10.

KMaDGWiki: MathematicaLicencie (last edited 2019-12-09 06:58:24 by xmacakm1)