Differences between revisions 37 and 40 (spanning 3 versions)
Revision 37 as of 2019-02-26 14:08:25
Size: 634
Editor: xmedla
Comment:
Revision 40 as of 2019-09-26 09:36:39
Size: 588
Editor: xmacakm1
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 13: Line 13:
Výuka Mathematiky Letny semester 2018/2019 Výuka Mathematiky Zimný semester 2019/2020
Line 15: Line 15:
||'''streda''' || 10:00-11:40 || 7 voľnych licencii || "Adam Seliga, Optimalizacia experimentu" ||
||'''streda''' || 14:00-15:40 || 5 voľnych licencii || "Lukas Tomek" ||
||'''streda''' || 16:00-17:50 || 1 voľna licencia || "Balazs Kosa, Financna matematika" ||
||'''stvrtok''' || 9:00-12:50 || 4 voľne licencie || Olga Stasova, Softver Mathematica 2 ||
||'''utorok''' || 14:00-16:50 || 0 voľných licencii || ''Matej Medľa, Mathematica'' ||
||'''štvrtok''' || 16:00-17:50 || 3 voľne licencie || ''Róbert Čunderlík, MOP'' ||
||'''piatok''' || 9:00-13:00 || 0 voľných licencii || ''Jana Kalická, doktorandi**'' ||

**Výuka bude prebiehať v dňoch: 4.10.

Licencie Mathematica používané v tomto momente

Online help is available at

http://reference.wolfram.com/network

MathLM Version: 12.0

MathLM Server: www-kmadg.svf.stuba.sk

Date: Tuesday, February 25 2020 15:28:54

License Usage Summary:

  • License Total Total

Program Class in Use Authorized


Mathematica B 1 15

MathKernel B 1 15

Sub Mathematica B 0 120

Sub MathKernel B 0 120

Licenses in Use:

  • License

Program Version Class Username Hostname Duration


Mathematica 12.0 B tomek gauss.math.sk 4:41:15

MathKernel 12.0 B tomek gauss.math.sk 1:39:36

Výuka Mathematiky Zimný semester 2019/2020

utorok

14:00-16:50

0 voľných licencii

Matej Medľa, Mathematica

štvrtok

16:00-17:50

3 voľne licencie

Róbert Čunderlík, MOP

piatok

9:00-13:00

0 voľných licencii

Jana Kalická, doktorandi**

**Výuka bude prebiehať v dňoch: 4.10.

KMaDGWiki: MathematicaLicencie (last edited 2020-02-25 11:51:44 by xmacakm1)