Differences between revisions 30 and 45 (spanning 15 versions)
Revision 30 as of 2019-02-15 14:18:24
Size: 454
Editor: xmedla
Comment:
Revision 45 as of 2019-12-09 06:58:24
Size: 925
Editor: xmacakm1
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 13: Line 13:
Výuka Mathematiky Letny semester 2018/2019 Výuka Mathematiky Zimný semester 2019/2020
||'''pondelok''' || 8:00-9:50 || 0 voľných licencii || ''Oľga Stasšová, Mathematica'' ||
||'''utorok''' || 14:00-15:50 || 0 voľných licencii || ''Matej Medľa, Mathematica'' ||
||'''utorok''' || 16:00-17:50 || 2 voľných licencii || ''Peter Frolkovič, Prúdenie'' ||
||'''štvrtok''' || 14:00-15:50 || 0 voľne licencie || ''Lukáš Tomek, Diferenciálna geometria'' ||
||'''štvrtok''' || 16:00-18:50 || 3 voľne licencie || ''Róbert Čunderlík, MOP'' ||
||'''piatok''' || 9:00-13:00 || 0 voľných licencii || ''Jana Kalická, doktorandi**'' ||
Line 15: Line 21:
||'''streda''' || 16:00-17:50 || 1 voľna licencia || Balazs Kosa, Financna matematika ||
||'''stvrtok''' || 9:00-12:50 || 4 voľne licencie || Olga Stasova, Softver Mathematica 2 ||
**Výuka bude prebiehať v dňoch(piatky): 4.10, 11.10, 8.11, 22.11, 29.11. a 13.12.

Licencie Mathematica používané v tomto momente

Online help is available at

http://reference.wolfram.com/network

MathLM Version: 12.0

MathLM Server: www-kmadg.svf.stuba.sk

Date: Tuesday, February 25 2020 16:40:05

License Usage Summary:

  • License Total Total

Program Class in Use Authorized


Mathematica B 1 15

MathKernel B 1 15

Sub Mathematica B 0 120

Sub MathKernel B 0 120

Licenses in Use:

  • License

Program Version Class Username Hostname Duration


Mathematica 12.0 B tomek gauss.math.sk 5:52:26

MathKernel 12.0 B tomek gauss.math.sk 2:50:47

Výuka Mathematiky Zimný semester 2019/2020

pondelok

8:00-9:50

0 voľných licencii

Oľga Stasšová, Mathematica

utorok

14:00-15:50

0 voľných licencii

Matej Medľa, Mathematica

utorok

16:00-17:50

2 voľných licencii

Peter Frolkovič, Prúdenie

štvrtok

14:00-15:50

0 voľne licencie

Lukáš Tomek, Diferenciálna geometria

štvrtok

16:00-18:50

3 voľne licencie

Róbert Čunderlík, MOP

piatok

9:00-13:00

0 voľných licencii

Jana Kalická, doktorandi**

**Výuka bude prebiehať v dňoch(piatky): 4.10, 11.10, 8.11, 22.11, 29.11. a 13.12.

KMaDGWiki: MathematicaLicencie (last edited 2020-02-25 11:51:44 by xmacakm1)