Differences between revisions 1 and 40 (spanning 39 versions)
Revision 1 as of 2014-10-02 20:54:38
Size: 216
Editor: jenca
Comment:
Revision 40 as of 2019-09-26 09:36:39
Size: 588
Editor: xmacakm1
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 3: Line 3:
<pre style="font-family:monospace"> <pre style="font-family:monospace;">
Line 12: Line 12:

Výuka Mathematiky Zimný semester 2019/2020

||'''utorok''' || 14:00-16:50 || 0 voľných licencii || ''Matej Medľa, Mathematica'' ||
||'''štvrtok''' || 16:00-17:50 || 3 voľne licencie || ''Róbert Čunderlík, MOP'' ||
||'''piatok''' || 9:00-13:00 || 0 voľných licencii || ''Jana Kalická, doktorandi**'' ||

**Výuka bude prebiehať v dňoch: 4.10.

Licencie Mathematica používané v tomto momente

Online help is available at

http://reference.wolfram.com/network

MathLM Version: 12.0

MathLM Server: www-kmadg.svf.stuba.sk

Date: Friday, January 24 2020 13:22:23

License Usage Summary:

  • License Total Total

Program Class in Use Authorized


Mathematica B 3 15

MathKernel B 4 15

Sub Mathematica B 0 120

Sub MathKernel B 0 120

Licenses in Use:

  • License

Program Version Class Username Hostname Duration


Mathematica 12.0 B ambroz tesla.math.sk 4d 18h

Mathematica 12.0 B stupnanova tesla.math.sk 1d 3h

Mathematica 11.2 B olga drblikova_PC.math.s 3:21:27

MathKernel 12.0 B ambroz tesla.math.sk 4d 18h

MathKernel 12.0 B stupnanova tesla.math.sk 1d 1h

MathKernel 12.0 B medla gauss.math.sk 19:22:50

MathKernel 11.2 B olga drblikova_PC.math.s 3:21:24

Výuka Mathematiky Zimný semester 2019/2020

utorok

14:00-16:50

0 voľných licencii

Matej Medľa, Mathematica

štvrtok

16:00-17:50

3 voľne licencie

Róbert Čunderlík, MOP

piatok

9:00-13:00

0 voľných licencii

Jana Kalická, doktorandi**

**Výuka bude prebiehať v dňoch: 4.10.

KMaDGWiki: MathematicaLicencie (last edited 2019-12-09 06:58:24 by xmacakm1)