Differences between revisions 1 and 39 (spanning 38 versions)
Revision 1 as of 2014-10-02 20:54:38
Size: 216
Editor: jenca
Comment:
Revision 39 as of 2019-09-26 09:36:08
Size: 584
Editor: xmacakm1
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 3: Line 3:
<pre style="font-family:monospace"> <pre style="font-family:monospace;">
Line 12: Line 12:

Výuka Mathematiky Zimný semester 2019/2020

||'''utorok''' || 14:00-16:50 || 0 voľných licencii || ''Matej Medľa, Mathematica'' ||
||'''štvrtok''' || 16:00-17:50 || 3 voľne licencie || ''Róbert Čunderlík, MOP'' ||
||'''piatok''' || 9:00-13:00 || 0 voľných licencii || ''Jana Kalická, doktorandi**'' ||

Výuka bude prebiehať v dňoch: 4.10

Licencie Mathematica používané v tomto momente

Online help is available at

http://reference.wolfram.com/network

MathLM Version: 12.0

MathLM Server: www-kmadg.svf.stuba.sk

Date: Tuesday, February 25 2020 15:52:25

License Usage Summary:

  • License Total Total

Program Class in Use Authorized


Mathematica B 1 15

MathKernel B 1 15

Sub Mathematica B 0 120

Sub MathKernel B 0 120

Licenses in Use:

  • License

Program Version Class Username Hostname Duration


Mathematica 12.0 B tomek gauss.math.sk 5:04:46

MathKernel 12.0 B tomek gauss.math.sk 2:03:07

Výuka Mathematiky Zimný semester 2019/2020

utorok

14:00-16:50

0 voľných licencii

Matej Medľa, Mathematica

štvrtok

16:00-17:50

3 voľne licencie

Róbert Čunderlík, MOP

piatok

9:00-13:00

0 voľných licencii

Jana Kalická, doktorandi**

Výuka bude prebiehať v dňoch: 4.10

KMaDGWiki: MathematicaLicencie (last edited 2020-02-25 11:51:44 by xmacakm1)