Differences between revisions 9 and 11 (spanning 2 versions)
Revision 9 as of 2005-09-22 12:58:42
Size: 678
Editor: debian
Comment:
Revision 11 as of 2006-10-24 16:27:33
Size: 753
Editor: 147
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 9: Line 9:
 * [:/ZakladneZasady: Základné zásady pre naše katedrové wiki]
Line 10: Line 11:
 * [:/AkoFormatovatText/Zlucene: Ako formátovať text - prehľadnejšie]
Line 11: Line 13:
 * [:/ZakladneZasady: Základné zásady pre naše katedrové wiki]

Pomoc po slovensky

Mne sa samozrejme nechce tuná prekladať celú dokumentáciu do slovenčiny, len upozorním na nejaké veci, ktoré su v dokumentácii zahrabané a my ich budeme potrebovať. Pridávať ich sem budem priebežne podľa potreby.

KMaDGWiki: HelpSk (last edited 2011-03-07 13:33:41 by jenca)