Differences between revisions 9 and 10
Revision 9 as of 2005-09-22 12:58:42
Size: 678
Editor: debian
Comment:
Revision 10 as of 2005-11-28 13:52:27
Size: 678
Editor: 147
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 9: Line 9:
 * [:/ZakladneZasady: Základné zásady pre naše katedrové wiki]
Line 11: Line 12:
 * [:/ZakladneZasady: Základné zásady pre naše katedrové wiki]

Pomoc po slovensky

Mne sa samozrejme nechce tuná prekladať celú dokumentáciu do slovenčiny, len upozorním na nejaké veci, ktoré su v dokumentácii zahrabané a my ich budeme potrebovať. Pridávať ich sem budem priebežne podľa potreby.

KMaDGWiki: HelpSk (last edited 2011-03-07 13:33:41 by jenca)