Differences between revisions 23 and 24
Revision 23 as of 2009-09-08 10:11:23
Size: 958
Editor: jenca
Comment:
Revision 24 as of 2010-04-06 15:39:44
Size: 1010
Editor: jenca
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 9: Line 9:
 * [[/AkoSaPrihlasit| Ako sa prihlásiť do wiki]]

Pomoc po slovensky

Mne sa samozrejme nechce tuná prekladať celú dokumentáciu do slovenčiny, len upozorním na nejaké veci, ktoré su v dokumentácii zahrabané a my ich budeme potrebovať. Pridávať ich sem budem priebežne podľa potreby.

KMaDGWiki: HelpSk (last edited 2011-03-07 13:33:41 by jenca)