Differences between revisions 22 and 24 (spanning 2 versions)
Revision 22 as of 2009-09-07 19:08:42
Size: 881
Editor: jenca
Comment:
Revision 24 as of 2010-04-06 15:39:44
Size: 1010
Editor: jenca
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 9: Line 9:
 * [[/AkoSaPrihlasit| Ako sa prihlásiť do wiki]]
Line 10: Line 11:
 * [[/AkoSiNiecoNanecistoVyskusat | Ako si niečo nanečisto vyskúšať ]]

Pomoc po slovensky

Mne sa samozrejme nechce tuná prekladať celú dokumentáciu do slovenčiny, len upozorním na nejaké veci, ktoré su v dokumentácii zahrabané a my ich budeme potrebovať. Pridávať ich sem budem priebežne podľa potreby.

KMaDGWiki: HelpSk (last edited 2011-03-07 13:33:41 by jenca)